Zeer geslaagde Kerst-in van de Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo

19 December 2022 - uur

Zondagmiddag 18 december 2022 verzamelden zich, na een onderbreking wegens corona, zo’n 50 leden van de Wapenbroeders van de Afdeling Roermond en Venlo voor de Kerst-in bij Café de Ster te Maasniel. Het was een zeer geslaagde middag met als een van de hoogtepunten de uitreiking van de Bondsmedaille aan dhr. Pim Ermers

De nieuwe voorzitter a.i. Martin Hasebos heette iedereen welkom, waarbij een speciaal woord van welkom uitging naar de  Bondssecretaris dhr. Klaas Orsel, erevoorzitter dhr. Edwin Jacobsz en dhr. Arie van der Lee voorzitter Afdeling Ospel. Hierna werd 1 minute stilte in acht genomen voor de dit jaar overleden leden van de afdeling en de slachtoffers van de Russische invasie in de Oekraïne.

De voorzitter blikte terug op hoogte punten van het afgelopen jaar en blikte vooruit naar 2023 waarvoor alweer het nodige aan activiteiten door het bestuur is gepland.

Vervolgens was er een speciaal welkomstwoord voor de nieuwe leden van de afdeling. De voorzitter benadrukte hierbij dat de werving van nieuwe leden een belangrijk speerpunt voor het bestuur is in de komende periode. Aansluitend werd er overgegaan tot het uitreiken van de draaginsignes langdurig lidmaatschap met bijbehorend certificaat aan dhr. Gerrit van Tintelen 5 jaar lid en dhr. Henk Sprenger en dhr. Arnoud Keijzer beiden 10 jaar lid.

Aansluitend werd het woord gegeven aan Bondssecretaris dhr. Klaas Orsel. Hij memoreerde dat de Bond vanwege de coronapandemie even heeft stilgestaan. Komend jaar worden de nieuwe statuten vastgelegd en er wordt al druk gewerkt aan de viering van het 100 jarig bestaan van de Bond in 2025. Binnen de Bond is men bezig met een herstructurering; er zal een uitbreiding komen van het aantal Regionaal Coördinatie Teams (RCT) met een RCT Noord-Nederland en een RCT Midden-Nederland naar het voorbeeld van het RCT WZ-NL. De kadervorming, waar dit jaar een aanvang mee is gemaakt door RCT WZ-NL, krijgt een vervolg met zowel een regionale training RCT WZ-NL als een landelijke training voor de overige regio’s.

Uitreiking van de Bondsmedaille aan dhr. Pim Ermers

Zichtbaar verrast werd onze “hoffotograaf” Pim Ermers door de Bondssecretaris dhr. Klaas Orsel naar voren geroepen. Hij prees Pim voor zijn jarenlange inzet o.a. in de functie van fotograaf tijdens regionale en landelijke Bondsevenementen. Door zijn kwalitatief hoogwaardig werk in combinatie met zijn enthousiaste aanwezigheid tijdens vele bijeenkomsten, levert Pim Ermers een grote bijdrage aan de naamsbekendheid en doelstellingen van de Bond, aldus de Bondssecretaris. Hierna speldde dhr. Klaas Orsel de Bondsmedaille op zijn revers en reikte hem het bijbehorende oorkonde uit.

“Dat ik dit nog mag meemaken” reageerde een perplexe Pim.

Aansluitend werd de tombola gestart met de verkoop van de loten; 100 prijzen en 6 hoofdprijzen. Alle loten werden verkocht en iedereen had prijs. De 6 hoofdprijzen werden extra verloot.

Voor aanvang van het buffet sprak Aalmoezenier Hub Aendekerk een korte Kerstoverdenking uit met als thema “Vrede op aarde is onze wens”. Dit kun je gestalte geven door iets goeds met en over anderen te delen; prijs het goede in elkaar.

Het koud en warm buffet was perfect verzorgd met mooi opgemaakte schalen en  veel lekkernijen. Na het diner en een afscheidsgeschenk voor eenieder was de middag al weer ten einde.

Het bestuur van de afdeling Roermond en Venlo wenst u fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2023.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers  >

Nieuws