Jaarlijkse Herdenking Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden in Roermond

11 Oktober 2022 - uur

Op zondag 9 oktober 2022 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum en met medewerking van de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse herdenking gehouden van de gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsstrijders en verschillende omgekomen Nederlandse militairen, die daar begraven zijn. De ceremonie begon in de prachtige bedevaartkapel “Kapel in ’t Zand” vlak bij het Oude Kerkhof.

Op zondagmiddag verwelkomde oud voorzitter van de Wapenbroeders,  Lt.Kol. (b.d.) Math Weijers op deze mooie locatie de Burgemeester van Roermond Mevrouw Donders- de Leest en er was een warm welkom voor de gasten van Joint Force Command Brunssum o.a. Cdr Simon Goldsmith, Col Paul Williams, Col Marco Zeemeijer met echtgenotes en Sgt Major Bev Cornell met haar crew.

Pastor Karel Weerkamp werd verwelkomd in zijn eigen parochiekerk en er was aandacht voor de aanwezige schooljeugd, speciaal voor de kinderen die een gedicht voordroegen: Marion en Myrthe van de Synergieschool en Yves van Roercollege Schöndeln. Ook Ms Pam Flora van Chair Blesma werd welkom geheten.
Verder werden genoemd de vrienden van de RAFA Amsterdam/Limburg en RAFA Germany, The Royal British Legion Holland Branch en RBL Rheindahlen Branch, the Monument of Tolerance en de Stichting op Vleugels der Vrijheid, de studenten van de VeVa opleiding die ondersteuning boden evenals de Scouts van Pater Bleijs Scouting,  de pipers van Murray’s Regiment, de trompettist,  de banierdragers en een afvaardiging van de Wapenbroeders. Tenslotte was er een welkom aan alle niet bij naam genoemde binnen en buitenlandse gasten.

Na de verwelkoming van de gasten gaf Math Weijers een overzicht van het verloop van de ceremonie en hij meldde dat de kinderen van de Synergieschool op de vrijdag voorafgaand aan de herdenking de begraafplaats hebben bezocht en bloemen hebben gelegd op de graven van de geallieerden en de graven van de verzetsmensen o.l.v. Hub Aendekerk, Mathieu Beeren en Renee Sarton.

Daarna volgde een korte overdenking door Pastor Weerkamp en vervolgens hield de burgemeester een indrukwekkende speech over de oorlog en dat vrede niet vanzelfsprekend is zoals nu weer blijkt aan de oostgrens van Europa.  Toen was het de beurt aan de kinderen: Marion en Myrthe van de Synergieschool en Yves van Roercollege Schöndeln droegen hun gedichten voor.  Vervolgens droeg Ms Pam Flora het gedicht in Flanders Fields voor.

Het gezelschap verplaatste zich daarna onder de klanken van de bagpipes naar het Oude Kerkhof en verzamelde zich rond de graven van de Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden die daar begraven liggen. De VeVa studenten stonden achter de graven als eerbetoon aan de omgekomen bemanningsleden.
Na het spelen van The Last Post en de eregroet werden de kransen en bloemen gelegd. Vervolgens sprak de Pastor de zegen uit en aan het einde van de ceremonie was er dankwoord door Math Weijers en werd het gezelschap onder de klanken van de bagpipes  uitgeleide gedaan en was er voor de genodigden koffie met vlaai bij Café Aad Remunj.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, alsmede de uitbater van Café Aad Remunj voor de werkzaamheden die zij verricht hebben om deze herdenking tot een indrukwekkend gebeuren te maken. Ook de leden van de Stichting het Oude Kerkhof en de medewerkers van de EHBO verdienen onze dank.

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws