Een veteraan vertelt met Martin Hasebos bij Afd. Roermond en Venlo

30 September 2022 - uur

Eripiendo Victoriar Prosum, of te wel “Al Helpende dien ik de Overwinning”. Dit was de openingstekst van de eerste sheet van de lezing die Lkol. Gnk Martin Hasebos presenteerde aan het begin van de avond op 30 september 2022. In de loop van de avond werd duidelijk dat dit een zeer treffende uitspraak was.

Martin beschreef kort zijn levensloop en de loopbaan bij Defensie. Momenteel werkt hij als Project Officier Gezondheidszorg bij de Inspectie Militaire Gezondheidszorg.  Hij schilderde het Operationeel Gezondheidszorgssysteem bij Defensie, de geneeskundige tijdslijnen en tijdslimieten bij de hulp aan patiënten en hoe de gezondheidszorg georganiseerd is. De presentatie werd verhelderd met sheets en diagrammen.

In de tweede helft van de avond kwam de Medical support RC-South ISAF Kandahar in Afghanistan aan de orde. Martin is 9 maanden uitgezonden geweest naar Kandahar; een gebied 6 maal ter grootte van Nederland. De voornaamste bron van inkomsten daar was de teelt van opium en verder was er akkerbouw, veeteelt en edelstenen. Kandahar heeft een warm steppeklimaat, gekenmerkt door koude, relatief natte winters en hete droge zomers. Drie keer per week kun je er een zandstorm verwachten aldus Martin.

Met filmpjes en sheets werd uitgelegd hoe de zorg geregeld was voor militairen die vaak gewond raakten door explosies; meestal betrof het letsel van bermbommen. Hij schetste hoe de eerste zorg voor de gewonde militair werd geleverd en de vervolg stappen die daarna werden ondernomen. Er waren medisch specialisten in het gebied voorhanden en er werd intensief samengewerkt met specialisten en ziekenhuizen van de andere coalitietroepen o.a. de Britten, Canadezen, Amerikanen.

Martin was druk met de logistieke regeling voor patiënten die specialisten nodig hadden bijvoorbeeld een oogchirurg, kaakchirurg, neurochirurg en noem maar op.  Dit was vaak een hele uitdaging. Er werden ook lokale patiënten geholpen, maar de eigen militairen hadden voorrang. Dat was soms een ethisch dilemma met de beperkte medische capaciteit. In de 9 maanden van zijn uitzending waren er 3196 gewonden van de coalitie troepen en 300 militairen overleden, waarvan 1 Nederlander.

Martin gaf een boeiende lezing met veel indrukwekkend beeldmateriaal, waardoor de toehoorders een goed beeld kregen van de medische zorg bij Defensie in oorlogsgebied. Het was weer een bijzonder interessante lezing in het Generaal Spoorpaviljoen. Martin heel veel dank voor het delen van de informatie.

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws