Emile van den Elshout, Ridder met zwaarden in de Orde van Oranje Nassau, Afd. Roermond en Venlo

26 April 2022 - uur

Op 26 april 2022 werd Adjudant-Onderofficier bij de Koninklijke Landmacht Emile (E.G.R.) van den Elshout benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Dit feestelijk gebeuren vond plaats in de Ridderzaal van kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch.  De burgemeester van de gemeente Roerdalen, mevrouw  Monique de Boer-Beerta gaf een overzicht van de activiteiten die Emile gedurende jaren heeft ondernomen en die hebben geleid tot deze benoeming: sedert 2005 is hij vrijwilliger bij de Interallied Military Organisation Sphinx, hij is aangesloten en betrokken bij de Vereniging Oud Mariniers en de Stichting Limburgse Veteranendag,

was betrokken bij herdenkingen  Stichting Nationaal Indië-monument te Roermond en tenslotte leverde hij een bijdrage voor de Bond van Wapenbroeders, Afd. Roermond en Venlo als PR functionaris, bestuurslid en voorzitter.

Bestuur en leden van de afdeling Roermond wensen Emile van harte proficiat met deze hoge onderscheiding.

Nieuws