Thema-avond met Generaal-maj. b.d. Leen Noordzij Afd. Roermond en Venlo

28 Maart 2022 - uur

Vrijdag 25 maart 2022 werd na een langere pauze wegens de corona pandemie en winterstop weer een eerste lezing  gehouden in het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond. Generaal-majoor b.d. Leen Noordzij  was te gast en hield een presentatie over het onderzoek naar het gebruik van extreem geweld door de Nederlandse militairen in Indië in de periode 1945-1950, beter bekend als het Brede Indië Onderzoek. De heer Noordzij zat in de klankbordgroep namens het Veteranen Platform. Op 17 februari van dit jaar zijn na ruim 4 jaar onderzoek de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Op deze vrijdagavond waren zo’n  30 tal belangstellenden, waarvan verschillende Indië veteranen en kinderen van Indië veteranen naar het paviljoen gekomen om uit eerste hand te horen over de onderzoeksresultaten.  In de presentatie ging de heer Noordzij uitvoerig in op de geschiedenis van het onderzoek, het doel van het onderzoek, organisatie, de kosten, tijdschema, bevindingen en uitkomsten, enz. Er was door het Kabinet een aantal voorwaarden gesteld aan het onderzoek om de subsidie van M € 4,1 toe te kennen, o.a. onderzoek in brede context, verklarend en niet louter veroordelend, dat het geweld  van Nederlandse zijde alsook van Indonesische zijde aan de orde moest komen en dat ook de goede daden van de Nederlandse militairen benoemd zouden worden. Vooral aan deze laatste 2 voorwaarden is in het onderzoek niet voldaan. Er was volgens Noordzij een eenzijdige focus op Nederlands geweld en de positieve inbreng is niet aan bod gekomen. Ook heeft men onvoldoende oog gehad voor de tijdsgeest waarin deze handelingen plaatsvonden, hetgeen een vertekend licht op vele gebeurtenissen werpt. Verder was de zelf gekozen terminologie , de broze samenwerking met Indonesië en de sympathie voor de Indonesische visie duidelijk zichtbaar.

De vrees van de Indië veteranen ten aanzien van stigmatisering is helaas uitgekomen in de deze (eerste) onderzoeksresultaten. Al met al was de deelname in de Klankbordgroep weinig effectief; gaande weg het onderzoek is de polarisatie in de samenleving alleen maar groter geworden. De eerste vijf publicaties zijn (gratis) te downloaden via: www.aup.nl

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws