Lezing Slag om Roerdriehoek door Roy Pfennings bij Afd. Roermond en Venlo

31 Oktober 2021 - uur

In verband met de Covid-19 beperkingen hebben we er een heel jaar op moeten wachten. Vrijdag 29 oktober 2021 was het dan zover. Roy Pfennings kwam in het Generaal Spoorpaviljoen een presentatie geven over de Slag om de Roerdriehoek die zich in Midden-Limburg afspeelde van eind 1944 tot en met maart 1945. Roy schetste hoe het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn oorsprong had in de Eerste Wereldoorlog. Duitsland moest zwaar boeten voor de Eerste Wereldoorlog: ontwapening, grote herstelschade betalingen aan de geallieerden, delen van Duitsland werden bezet door de overwinnaars enz. Duitsland had grote moeite om te herstellen van deze oorlog en daar kwam ook nog de recessie van de jaren twintig bij. Gevolg armoede, werkeloosheid en onvrede bij de bevolking. Een ideale voedingsbodem voor Hitler met zijn Nazi partij, die beloofde Duitsland weer groot te maken en werk en welvaart in het vooruitzicht stelde. De economie werd aangezwengeld en een groot militair apparaat werd gebouwd. In 1938 werd Oostenrijk bezet en in 1939 volgde een gedeelte van Tsjecho-Slowakije. Toen Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel verklaarden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk  de oorlog aan Duitsland.

Op 29 augustus 1939 vond de mobilisatie in Nederland plaats. Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en het eerste schot werd gelost op de Kapellerlaan in Roermond ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Roer. Daarna volgden 5 lange jaren van bezetting en onderdrukking. Mannen moesten gaan werken voor de Duitse oorlogsindustrie. Er was schaarste en er was een bonnensysteem voor het verkrijgen van voedsel en andere zaken.  Na D-Day op 6 juni 1944 rukten de geallieerden snel op. Op 13 september 1944 werd Maastricht bevrijd en na een relatief voorspoedig verlopen bevrijding van Zuid-Limburg stokte de opmars op 19 september nadat Sittard bevrijd was. De Amerikanen werden begin november afgelost door de Britten.

Roy vervolgde zijn lezing met het nodige beeldmateriaal over de bevrijding van Midden-Limburg door de Britse troepen. De operatie Blackcock ging van start om de Roerdriehoek (driehoek tussen Roermond, Sittard en Linnich) te bevrijden om zodoende het Roerbruggenhoofd in handen te krijgen. Operatie Blackcock vond plaats onder extreem slechte weersomstandigheden. Kou, sneeuw, modder enzovoort. Op 14 januari 1945 werd Baakhoven als eerste gehucht bij Susteren bevrijd, daarna volgden Susteren op 17 januari, Echt op de 18e en Schilberg op 19 januari.  Heel gedetailleerd vertelde Roy over de oorlogshandelingen in deze gebieden. Uitgebreid kwamen de gevechten in en rond Montfort aan de orde. Hier waren heel veel mensen door de Duitsers naar toe geëvacueerd; overal waren mensen uit omringende dorpen ondergebracht in kelders, hokken, schuren, varkensstalletjes en zelf in het lijkenhuisje op het kerkhof hadden mensen een slaapplaats gevonden. Het inwonertal was gegroeid met 4000 tot 7000 mensen. Het wegenkruispunt bij de rotonde in Montfort was van strategisch belang en daarom moest het dorp kost wat kost ingenomen worden. Montfort werd op 21 en 22 januari 1945 hevig gebombardeerd; het dorp was nagenoeg verwoest en het kostte 180 mensenlevens en vele gewonden. Soms hele families die slachtoffer waren.  Er is een massagraf voor deze slachtoffers gedolven op het kerkhof in Montfort.  Na Montfort volgden de andere dorpen en gehuchten. Ook werd hevig gevochten bij Maasbracht en Linne en het eiland Osen.

Roy vertelt het verhaal van de dappere Medic Eric Harden die verschillende gewonden met gevaar voor eigen leven uit het veld bij Maasbracht statie haalde en daarbij zelf gewond raakte en sneuvelde. Hij kreeg postuum het Victoria Cross verleend.
Het was een fascinerende lezing door Roy Pfennings over de oorlogshandelingen die zich meer dan 75 jaar geleden afspeelden in onze omgeving hetgeen mede bepalend was voor het verdere verloop van de bevrijding.

Roy, hartelijk dank voor deze bijzondere lezing.

Roy Pfennings en zijn broer Danny hebben een privé museum over de Slag om de Roerdriehoek. Zie voor openstelling en informatie: https://www.roerdriehoek.com/ 

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

 

Nieuws