Ron van Muijen, Afdeling Roermond en Venlo Koninklijk onderscheiden

28 April 2021 - uur

“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd kapitein der Koninklijke Luchtmacht b.d. R.A.S. van Muijen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Dit waren de woorden van onze Minister van Defensie, mevrouw Bijleveld, aan het eind van haar toespraak voor Ron van Muijen op maandag 26 april 2021 in de Waterliniezaal van de Kromhoutkazerne te Utrecht. Hier is natuurlijk veel aan voorafgegaan. Zijn buitengewone inzet voor allerlei maatschappelijke en ceremoniële activiteiten in de Gemeente Maastricht gedurende vele jaren, zijn niet aflatende en zeer gewaardeerde inzet gedurende ca.10 jaar voor de herdenkingen van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, maar vooral zijn grote inzet gedurende 15 jaren als bestuurslid van de Stichting Limburgse Veteranendag hebben uiteindelijk geleid tot deze benoeming.      

Toen het Edwin Jacobsz, Voorzitter Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD), tevens Erelid Bond van Wapenbroeders (BvW), Erevoorzitter RCT WZ-NL en Erevoorzitter Afd. Roermond en Venlo bekend werd gesteld dat op maandag 26 april 2021in de Kromhoutkazerne te Utrecht een Koninklijke Onderscheiding aan Ron van Muijen zou worden uitgereikt, moest natuurlijk een list worden bedacht om te zorgen dat hij op die dag op tijd in Utrecht kon zijn. Ron kreeg namelijk te horen dat de Stichting Limburgse Veteranendag een uitnodiging had ontvangen om met een kleine vertegenwoordiging van het bestuur op 26 april 2021 om 10.00 uur in de genoemde kazerne aanwezig te zijn omdat een hele belangrijke persoon uit Limburg dan gedecoreerd zou worden. 

Ron zou tezamen Edwin Jacobsz en kapitein b.d. Jos Verboeket (secretaris SLVD) deel uitmaken van deze vertegenwoordiging. De naam van deze persoon mocht niet van tevoren worden bekendgemaakt. Dit kreeg Ron op een zodanige manier te horen dat hij deze informatie onmiddellijk zonder enige twijfel voor waar heeft aangenomen. Op maandag 26 april 2020 vertrokken zij met z’n drieën per auto naar Utrecht en werden in de Kromhoutkazerne op een voortreffelijke manier ontvangen. Natuurlijk waren zij getooid met de model opgemaakte onderscheidingen omdat het zo hoort; de personen die tijdens de ceremonie worden gedecoreerd dragen daarentegen geen onderscheidingen op de borst. Vlak voor het binnengaan van de Waterliniezaal, waar de ceremonie zou plaatsvinden, kreeg Ron te horen dat hij zijn model opgemaakte onderscheidingen van zijn uniformjas moest verwijderen met als smoes dat kort daarvoor was besloten dat deze keer slechts militaire autoriteiten hun model opgemaakte onderscheidingen mochten dragen. Door deze wat vreemde beslissing begon Ron te merken dat er iets anders aan de hand was. Toen ook voor hem en alle andere decorandi (12 in totaal) een stoel op naam was gereserveerd was het voor hem duidelijk dat hij tot de te decoreren groep personen behoorde. Naast de Minisater van Defensie waren diverse autoriteiten aanwezig, waaronder de Secretaris-Generaal van Defensie, de Commandant der Strijdkrachten en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. 

Toen het zover was vroeg de Minister aan Ron om naar voren te komen en op het podium te gaan staan, Daar sprak de Minister hem toe en Edwin Jacobsz mocht hem, als formele begeleider, de Koninklijke onderscheiding opspelden. Toen Ron weer terugliep naar zijn stoel was het hem duidelijk aan te zien dat deze benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau hem volledig had overrompeld. En zo hoort het natuurlijk ook te gaan. 

Op weg naar huis werd uitgebreid gesproken over de voor hem bedachte list en de heel goed verzorgde ceremonie. Bij zijn dochter in Gronsveld aangekomen werd hij door zijn kinderen met partners, zijn kleinkinderen en andere familieleden op een feestelijke manier welkom geheten, uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen. 
Namens alle bestuursleden en vaste commissieleden van de Stichting Limburgse Veteranendag, maar ook mede namens het bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland en het bestuur van de Afdeling Roermond van de Bond van Wapenbroeders, wordt Ron hierbij nogmaals van harte gefeliciteerd met deze hoge Koninklijke Onderscheiding.

Naar de foto’s van Defensie: >          

Nieuws