Alternatieve herdenking Oude Kerkhof Roermond op D-Day 6 juni

07 Juni 2020 - uur

De  jaarlijkse herdenking op het Oude Kerkhof te Roermond van de in de Tweede Wereldoorlog gevallen Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen, die in Roermond begraven liggen, was op 5 april 2020 gepland. Tot grote spijt van het bestuur van de Afdeling Roermond en Venlo is deze herdenking geannuleerd vanwege de overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Zeker in dit bijzondere jaar, waarin wij 75 jaar Bevrijding vieren en de herdenking op het Oude Kerkhof voor 75ste keer zou plaatsvinden, was het voor de organisatoren een bittere pil om de herdenking te annuleren.

Nu er enige versoepelingen in de coronamaatregelen werden aangekondigd, hebben het bestuur van de Afdeling Roermond en Venlo besloten een alternatieve bijeenkomst op het Oude Kerkhof te houden, echter zonder publiek en zonder de genodigden, die andere jaren aanwezig waren.

Deze kleine bijeenkomst vond afgelopen zaterdag 6 juni 2020 plaats. Voor de kapel op het kerkhof werd het selecte gezelschap welkom geheten door de vice voorzitter Lia Schroeders, waarna Hub Aendekerk een mooie toespraak hield, waarin hij stilstond  bij 75 jaar Bevrijding, D-Day en de historie van de herdenking die reeds voor 75ste keer gehouden wordt. Natuurlijk werd ook stilgestaan bij de gevallen vliegtuigbemanningsleden en Nederlandse verzetsstrijders en militairen die op het Oude Kerkhof begraven liggen.

Hierna trok de stoet langs de graven onder leiding van de Dienstverlener Mathieu Beeren, die bij elk graf in het kort tekst en uitleg gaf wie er zijn laatste rustplaats gevonden heeft. De stoet werd begeleid onder de klanken van de bag pipe, gespeeld door Olaf Schouten. Bij de geallieerde graven werd door Jean Pisters de Last Post geblazen gevolgd door 1 minuut stilte en daarna het reveille. Thei Verstappen, de Banierdrager van de Wapenbroeders, Afdeling Roermond neigde de banier en er werd een Eregroet gebracht. Daarna volgde de bloemlegging. De loco burgemeester Marianne Smitsmans legde bloemen namens de gemeente Roermond. Daarna legde Rex Thompson bloemen namens Royal Air Forces Association Amsterdam Branch Club Limburg. Tenslotte legde Thei Willen bloemen namens de Wapenbroeders.

Op alle te bezoeken graven was een graflichtje geplaatst en een boeketje gelegd vóór aanvang van de ceremonie. Na afloop was er nog een kopje koffie en een stuk vlaai in Café-zaal Aad Remunj. Wij kijken terug op een sobere, maar indrukwekkende plechtigheid.

Pim Ermers heeft wederom voor de foto’s gezorgd: link naar de foto's: >
-------------------------------------------------------------

RAF-herdenkingstoespraak d.d. 6 juni 2020 op het Oude Kerkhof door Hub Aendekerk. 

Vandaag 6 juni een historische datum: D-Day 1944. 
Op onze jaarlijkse Battlefield Tour waren wij in 2012 in Southwick House in Hampshire op het Hoofdkwartier van de Geallieerde Marine en Opperbevelhebber Eisenhower en bezochten wij de Maproom, waar men zelfs de hoogte van de waterstand van de invasiestranden in Normandië kon beoordelen.
De hartslag van “Operatie Overlord”. 
18 maanden hadden de geallieerde staven zich in Zuid-Engeland voorbereid en nu waren  2 miljoen soldaten,  5000 schepen en 2000 vliegtuigen paraat.  
Midden in de nacht startte de operatie bij de Pegasus Bridge met zweefvliegtuigen, daarop volgden landingen op de 5 Normandische stranden, de opbouw van kunstmatige havens, luchtlandingen achter de Duitse Linies  en onafgebroken bombardementen van de RAF op de Duitse bunkers.
Zo werd een bruggenhoofd gevestigd, waardoor de weken erna een miljoen soldaten aan land kon gaan waaronder de Nederlandse Irene-Brigade. 
Het einde van Hitlers “Derde Rijk” is begonnen. 
Hulde aan de Helden die op leven en dood streden voor onze vrijheid, veiligheid en democratie.

Vandaag is sowieso de 75e RAF-herdenking. 
Van 1945 tot 1 januari 2005 heeft Mevrouw Anja M.C. Leijssen de graven van de op het Oude Kerkhof begraven Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden verzorgd en de jaarlijkse herdenking voor deze bevrijders van Nederland georganiseerd en later daar de graven van de verzetsstrijders en militairen aan toegevoegd.
Sinds 2005 hebben wij, Wapenbroeders Afdeling Roermond de organisatie van deze herdenking officieel overgenomen na jaren van bijstand.
De laatste maanden hebben wij allemaal vanwege het Corona-virus een deel van onze vrijheid op moeten geven. In het belang van leven en gezondheid maken we zelf deze keuze. In de oorlog werd de keuze voor ons gemaakt, door een bezetter met een ideologie, die vele miljoenen de dood in joeg. Hoe voelde dat? 
En deze willekeur? Hoe kon een mens dit bedenken?
Hoe kon de wereld toestaan dat mensen zo behandeld werden. Onze vrijheid zo beknot werd.
Zeker: er waren veel mannen en vrouwen die zich verzetten, in actie kwamen, tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen.
Ik denk aan alle burgers, verzetsstrijders en militairen die zich inzetten voor onze vrijheid. Aan de jonge geallieerde ongelooflijk moedige soldaten die sneuvelden op hun route van Normandië tot een nieuwe werkelijkheid: de bevrijding. Aan de militairen die ons Koninkrijk dienden in Nederlands-Oost Indië en dat met de dood bekochten. Aan de verzetsstrijders die werden gefusilleerd of onmenselijk werden behandeld in straf- en concentratiekampen. Aan de militairen die niet terugkeerden van vredesmissies of daarbij ernstig gewond raakten.
Al deze helden -- die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en voor onze diep menselijke waarden-- willen wij vandaag op deze 75e RAF herdenking met deze 1 ½ meter groep waardig herdenken en eren. En we hopen dat hun inzet en hun leven, een bijdrage mag zijn aan een vrijere  en veiliger wereld.

Laten we vooral niet vergeten dat vrijheid niet gratis is, dat er OOK IN DE TOEKOMST dappere mensen mogen zijn, die bereid zijn om offers te brengen voor onze vrijheid.
En dit alles moet gezegd worden opdat wij niet vergeten, de enerverende dagen 
die deze helden met elkaar deelden voor onze vrijheid.

Nieuws