Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond en Venlo

08 Januari 2020 - uur

Op zondag 5 januari 2020 werd in Café-Zaal de Ster te Maasniel traditioneel de Nieuwjaarsreceptie van de Afdeling Roermond en Venlo gehouden. In de korte toespraak van de voorzitter heette hij iedereen welkom en wenste eenieder een gelukkig Nieuw Jaar. Er was een speciaal welkom voor de erevoorzitter, bondsvertegenwoordiger, vertegenwoordigers van het RCT WZ-NL en de genodigden van andere afdelingen. Daarna stond de voorzitter even stil bij het recente overlijden van 2 leden van onze vereniging: Rita Hendriks overleed na een kort ziek bed op 25 december en Jos Wolters is op 4 januari jl. plotseling van ons heen gegaan.  Er werd een minuut stilte in acht genomen om de overleden leden te gedenken.

Vervolgens meldde de voorzitter dat hij vanaf woensdag 8 januari 2020 voor 6 maanden op missie gaat naar Rukla in Litouwen. De honneurs zullen worden waargenomen door de Vice Voorzitter en secretaris Lia Schroeders. Daarna nam de voorzitter van het RCT, Frans Maes de microfoon over en wenste iedereen een gelukkig en voorspoedig Nieuw Jaar. Ook de secretaris van het Hoofdbestuur, Klaas Orsel nam de gelegenheid te baat om iedereen de beste wensen over te brengen. Hij sprak lovend over de vele activiteiten die in het zuiden des lands worden ontplooid. Vervolgens werd het Nieuwe Jaar ingeluid met een toost.

Heerlijke hapjes werden rondgedeeld; herinneringen opgehaald. Op de achtergrond werd op een groot scherm een fotopresentatie gegeven van kiekjes geschoten op de vele evenementen die wij als Wapenbroeders dit jaar bezocht hebben. Een indrukwekkend aantal foto’s passeerden de revue gedurende de 4 uur durende receptie! Chapeau voor de samensteller van de reportage, Thei Willen en chapeau voor de fotografen Pim Ermers en Thei Willen die voor het merendeel van de foto’s hebben gezorgd.
Rond de klok van 18:00 uur keerden de laatste gasten huiswaarts, na een gezellige bijeenkomst.

Naar de foto's van Thei Willen: >

Nieuws