Kerst-In 2019 Afdeling Roermond en Venlo

21 December 2019 - uur

Op 15 december 2019 waren rond 14:00 uur nagenoeg alle gasten aanwezig voor de Kerst-in bij Café de Ster in Maasniel. De Voorzitter van de Afdeling Roermond en Venlo, Emile van den Elshout opende de middag met een welkomstwoord. Een speciaal woord van welkom was er voor verschillende nieuwe leden, die voor de eerste keer bij de kerstviering aanwezig waren.

Er werd een minuut stilte in achtgenomen voor de Wapenbroeders, die ons afgelopen jaar ontvallen zijn. Hierna droeg de voorzitter een kerstgedicht voor, geschreven door Hub Aendekerk, die helaas verstek moest laten gaan wegens andere verplichtingen.

Verschillende personen werden in het zonnetje gezet vanwege hun bijdragen aan het welslagen van evenementen zoals “Een Veteraan Vertelt”, waar de koffie en de bardiensten vooral steunen op de inzet van Gerda Aendekerk, José Willen, Annie Beeren en Rita Hendrikx. Pim Ermers werd geëerd voor zijn bijdrage als Hoffotograaf voor onze afdeling. Op vele evenementen was hij op het juiste moment met zijn camera paraat om het perfecte kiekje te schieten. En last but not least werd Thei Willen in het zonnetje gezet vanwege zijn onophoudelijke inzet als penningmeester, regelneef voor activiteiten zoals boottocht, kerstviering en de inkopen voor de bar en de kerstloterij. Samen met zijn José kreeg hij een cadeaubon aangeboden.

Aansluitend werd de tombola gestart met de verkoop van de loten; 100 prijzen en 10 hoofdprijzen. Alle loten werden verkocht en iedereen had prijs. De 10 hoofdprijzen werden extra verloot.

Hierna kwam het hoogtepunt van de middag: het koud en warm buffet van de firma Cox. Het was perfect verzorgd met mooi opgemaakte schalen en  veel lekkernijen. Na het diner en een afscheidsgeschenk voor eenieder was de middag al weer ten einde. Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws