Laatste schietavond 2019 Afdeling Roermond

13 November 2019 - uur

Op 11 november 2019 hebben wij alweer de laatste schietavond van het kalenderjaar 2019 mogen beleven. Zoals gebruikelijk stond deze avond in het teken van het bekend stellen van de uitslag van onze interne schietcompetitie. De avond werd aangekleed met een hapje en een drankje. Ook hebben enkele leden hun eigen competitie georganiseerd door gezellig een kaartje te leggen. De uitslag over het jaar 2019 is als volgt:

  • Op de derde plaats is geëindigd:    Gerda Aendekerk met 506 punten.
  • Op de tweede plaats is geëindigd:  Hub Aendekerk met 511 punten.
  • Op de eerste plaats is geëindigd:   Lei Ruijters met 512 punten.

Hierdoor gaat de wisselbeker, die beschikbaar gesteld is door Hub Aendekerk, over in handen van Lei Ruijters. Verder hebben we ons op deze laatste avond beziggehouden met het zgn. bolletjes-schieten. Ongeveer in de OLS-stijl, maar dan schieten we op kleinere bolletjes, en natuurlijk binnen in de schiethal van SVDL.

De uitslag van deze ludieke schietavond is als volgt:

  • Op de derde plaats met 10 bolletjes eindigde Gerda Aendekerk.
  • Op de tweede plaats met 11 bolletjes eindigde Lei Ruijters.
  • En de avond werd gewonnen door Peter Krebbeks met 12 bolletjes.

We kunnen terugkijken op een leuke laatste schietavond, en ik verzoek de schutters hierbij alvast de volgende datums in hun kalender van 2020 te noteren:

  • 10 februari 2020;
  • 9 maart 2020;
  • 6 april 2020 (naar de eerste maandag v.d. maand i.v.m. Pasen);
  • 11 mei 2020.

Naar de foto's van dhr. Thei Willen: >

Nieuws