Een veteraan vertelt: majoor b.d. Rob Sentse

16 April 2019 - uur

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo een lezing in het kader van “Een Veteraan Vertelt”.  Deze lezing vindt plaats in het Generaal Spoorpaviljoen (Nationaal Herdenkingspark nabij kasteel Hattem) te Roermond. 
Majoor b.d. Rob Sentse zal zijn ervaringen met ons delen over de uitzending naar Afghanistan met name in Kandahar en Uruzgan. Zijn werk was gericht op gedragsbeïnvloeding van de lokale bevolking.

Rob is van september 1973 tot oktober 2011 in dienst geweest bij Defensie waar hij werkzaamheden verrichtte als leidinggevende, coach, trainer in leidinggevende en communicatieve vaardigheden en trainer in didactische vaardigheden. Voorts was hij Bedrijfsmaatschappelijk Werker voor ca. 3500 personen.
Daarnaast was hij werkzaam als inlichtingenanalist, projectofficier Human Intelligence en coördinator van gedragsbeïnvloedende activiteiten. Begeleiding en coaching voor personeel (onderofficieren en officieren) en Psychosociaal hulpverlener voor personeel van Defensie, gezinnen en relaties gericht op relatieproblematiek, Verwerking van schokkende (traumatische) ervaringen, Interculturele problemen, pesten, chantage, geweld, ongewenste intimiteit, werkbeleving voor werknemers, gezinnen en kinderen.

Sedert 2011 is hij werkzaam als ZZP-er en te bereieken via https://robsentse.nl

Rob Sentse is 4 keer uitgezonden voor Defensie:
2001 naar Bosnië en Herzegowina (BiH). Bugojno en Banja Luka als bedrijfsmaatschappelijk werker voor ca. 1200 Nederlanders en daarnaast: BiH breed Project (voor Bosniac, Servische en Kroatische veteranenverenigingen) opgezet, ingevoerd en begeleid op het gebied van safe houses voor vrouwen, veteranencafé´s, hulpverleningslijn. Dit project heeft aandacht gehad op BiH en Kroatische nationale televisie.

2006 naar Afghanistan, Kandahar
Hier heeft hij een project geleid om Afghaanse moslims in contact te brengen met moslims die bij ISAF werkzaam zijn. Verder het opzetten van inlichtingenoperaties voor het Canadese hoofdkwartier van het Regionaal Commando Zuid te Kandahar.

2008 naar Afghanistan, Uruzgan
Hier heeft hij een project geleid om Afghaanse moslims in contact te brengen met moslims die bij ISAF werkzaam zijn. Het coördineren, synchroniseren, evalueren, analyseren van informatie afkomstig uit Human Intelligence (Australië / VS / Nederland).

2010 naar Soedan, Western Bar el-Ghazal State
Als Militair waarnemer (UNMIS) in zuid Soedan, toezien op de naleving van het in 2005 gemaakte vredesakkoord. Dagelijkse contacten met gouverneurs, legercommandanten, stamhoofden, artsen, civiele en internationale hulpverleningsorganisaties. Verzamelen, analyseren, evalueren en verspreiden van informatie ten gunste van het vredesproces. Coachen van buitenlandse collega´s, conflictbemiddeling.

Aanvullende informatie is te vinden op: https://www.linkedin.com/in/robsentse/detail/recent-activity/posts/

De lezing begint om 19.00 uur. Het paviljoen is open vanaf 18.30 uur.  Iedere geïnteresseerde is welkom. Er kan in de omgeving beperkt worden geparkeerd, maar er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij het nabijgelegen kasteeltje Hattem, slechts enkele minuten lopen naar het paviljoen.  Met nadruk wordt u verzocht niet op een van de monumenten te parkeren. Bij binnenkomst staat de koffie en thee klaar. Gezien de beperkte plaatsruimte in het paviljoen wordt u verzocht de deelname te melden via bvw.afd.roermond@gmail.com of telefonisch 06 52062326 met vermelding van het aantal personen.

Nieuws