Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond en Venlo

07 Januari 2019 - uur

Op zondag 6 januari 2019 werd in Café-Zaal de Ster te Maasniel traditioneel de Nieuwjaarsreceptie van de Afdeling Roermond en Venlo gehouden. Na een korte toespraak van de voorzitter met een speciaal welkom aan de erevoorzitter en ereleden, Bondsvertegenwoordiger en genodigden van andere afdelingen werd het Nieuwe Jaar ingeluid met een toost. Wederom had Thei Willen gezorgd voor een fotopresentatie van de evenementen die wij als Wapenbroeders dit jaar bezocht hadden. Een indrukwekkend aantal!

Rond de klok van 18:00 uur keerden de laatste gasten huiswaarts, na een gezellige bijeenkomst. De foto's zijn van de hand van Pim Ermers.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

 

Nieuws