Indië Herdenking in Maria-Hoop

28 Mei 2018 - uur

Op 26 mei 2018 was de jaarlijkse herdenking van de 3 gesneuvelde Limburgse Jagers uit Maria-Hoop, die niet meer zijn teruggekeerd van hun missie naar voormalig Nederlands-Indië. Zoals te doen gebruikelijk in Maria-Hoop werd er gestart met een koffietafel. Daarna was er een oecumenische dienst in de openlucht onder een stralende zon bij het herplaatste monument bij de kerk met muziek van fanfare St. Paulus en zangkoor Corde et Animo. Bij de herdenking was een tiental Wapenbroeders van de Afdeling Roermond aanwezig met de banier.

Luitenat-kolonel Ralf Goossens, Commandant B-compagnie 42 Regiment Limburgse Jagers maakte in zijn toespraak een vergelijking tussen de uitzending van zijn troepen en de militairen die destijds naar Nederlands-Indië werden gezonden voor de politionele acties. Hoe groot het verschil kan zijn, schetste hij aan de hand van enkele passages uit een dagboek van een soldaat die destijds op missie was in Nederlands-Indië. Er werd een gedicht voorgedragen door de heer Storms. Daarna volgde een toespraak door een oud Indiëganger, de heer Goertz, die o.a. schetste hoe de achtergebleven vrouwen hun toekomstdromen in rook zagen opgaan, als de mannen al naar huis terugkeerden. Zij waren andere mensen geworden; mensen die nog lange tijd zo niet levenslang worstelden met hun oorlogstrauma’s.

Er werden kransen en bloemen gelegd o.a. namens de gemeente Echt-Susteren, de Limburgse Jagers, de Stichting 4 mei, familieleden. Namens de Wapenbroeders legden Henk Sprenger en Jos Wolters een bloemetje. Het was een mooie en sfeervolle herdenking.

Nieuws