Majoor Steffie Groothedde over haar uitzending naar Mali bij “Een veteraan vertelt”

28 Mei 2018 - uur

Afgelopen vrijdag 25 mei 2018 hebben wij met veel genoegen mogen luisteren naar de ervaringen van Majoor Steffie Groothedde over haar uitzending naar Mali afgelopen jaar. Als hoofd U9 (destijds tijdelijk bevorderd tot luitenant kolonel) bij het Hoofdkwartier van de VN-missie in Mali, was zij eindverantwoordelijk voor de Civil militaire samenwerking binnen de staf. Een immens groot land, in conflictsituatie, met veel problemen, een grote wirwar aan civiele (hulp) organisaties alsmede vele VN-organisaties met hun eigen mandaat en verantwoordelijkheden. Voor haar en haar staf was het linken van militairen en civiele organisaties en actoren het hoofddoel om zo bij te dragen tot het welslagen van de missie.

Het bleek cultuur snuiven in optima forma te zijn. Zij genoot duidelijk om haar ervaringen te delen met collega’s van andere landen (deels NATO, deels niet NATO). Een zeer interactieve presentatie waarbij vele reacties en vragen werden losgemaakt. Dank Steffie voor jouw openhartigheid in je betoog.

De aanwezigen hebben genoten van je voordracht en weer wat inzicht gekregen in een ander conflictgebied in het toch al zeer roerige Afrika waar ook wij, als de BV Nederland een bijdrage proberen te realiseren in een toename van veiligheid voor de bevolking.

In de maanden juni en juli gaan wij zoals gebruikelijk tijdelijk op vakantie met ons project. Onze volgende “een veteraan vertelt” vindt plaats op donderdag (u leest het goed, donderdag) 30 augustus 2018 met luitenant kolonel René Daalmans als spreker die zijn ervaringen met ons zal delen als militair attaché in Ukraine ten tijde van het dramatisch neerhalen van de MH17.

Het beloofd een zeer interessante avond te worden.
Onze vrijwilligers die elke keer weer paraat staan om u van een drankje te voorzien en die er voor zorgen dat alles gereed staat, hartelijk dank en geniet van twee maanden “rust bij de stukken”.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws