Een veteraan vertelt: Adjudant Emile van den Elshout

23 April 2018 - uur

Een veteraan vertelt, met Adjudant Emile van den Elshout over zijn ervaringen in Burkina Faso t.b.v. ACOTA missie 5  (African Contingency Operations Training and Assistance)

Op vrijdag 20 april 2018 mochten wij met zo’n vijfendertig tal toehoorders luisteren naar een interessante presentatie van Adjudant Emile van den Elshout, momenteel interim voorzitter van de Afdeling Roermond en Venlo. In een anderhalf uur durend betoog gaf hij inzicht in wat deze kleine missie, waaraan Nederland een bijdrage levert, in West-Afrika inhield. Gedurende tien weken was hij met een aantal collega’s verantwoordelijk voor het opleiden van militairen uit Burkina Faso, die nadat ze “klaargestoomd waren” naar Mali vertrokken om aldaar deel te nemen aan de MINUSMA missie. De militairen van Burkina Faso werden getraind en onderwezen in vakken zoals: Zelf Hulp Kameraden Hulp, Gemechaniseerd Optreden, Optreden te voet, inrichten van een checkpoint, uitvoeren van een Base Defence, Convoy Tactiek en Urban Ware fare, Counter IED technieken, Wapenlessen AK47, RPG en Mitrailleur, het Operationeel Staf proces en rapporteren, mijnen training, Human rights alsmede schieten met diverse wapens.

Voor ons als Nederlandse militairen, die eigenlijk overal ter wereld worden ingezet, blijkt dat wij ons snel kunnen aanpassen aan andere culturen en klimaten. Diverse vragen werden door verschillende toehoorders gesteld op het einde van het betoog.

Al met al een lezing die inzicht gaf in wat onze Nederlandse jongens ook in landen als Burkina Faso doen en laten. Een eyeopener voor velen, want nog bijna niemand had voorafgaande aan het verhaal van Emile over het bestaan van deze missie gehoord. Emile bedankt.

Onze volgende “Een veteraan vertelt” is op vrijdag 25 mei 2018. Op die avond zal Majoor Steffie Groothedde (de eerste vrouwelijke veteraan die we mogen begroeten en die een uiteenzetting zal geven over haar uitzending naar Mali. Het beloofd een interessante avond te worden.

Naar de foto's van Christoph Ramakers: >

Nieuws