Herdenking Britse en Canadese vliegtuigbemanning Oude Kerkhof Roermond

16 April 2018 - uur

Op zondag 15 april 2018 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum haar jaarlijkse herdenking gehouden van de gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsstrijders en verschillende omgekomen Nederlandse militairen, die daar begraven zijn. Zij hebben meer dan 73 jaar geleden hun leven gegeven voor de vrijheid, waarin wij nog steeds mogen leven.

In zijn openingswoord verwelkomde Math Weijers, namens de Wapenbroeders de burgemeester van Roermond, Mevrouw Rianne Donders-de Leest. Ook was er een warm welkom voor onze jeugd en cultureel burgemeester van Roermond Hatice Alasu. Als buitenlandse gasten die werkzaam zijn bij Joint Force Command Brunssum, werden de British Senior Officer, Air commodore Andy Hugget en de vertegenwoordiger van de Canadese strijdkrachten luitenant kolonel Patrick Mac Namara alsmede de Nederlandse Senior Kolonel Edwin Altena welkom geheten.

Ook was er dit jaar weer een tweemans delegatie van Duitse militairen aanwezig, de heren Güttes and Höfer. Een vaste trouwe bezoeker van deze herdenking, Mr Jonathan Kay, de zoon van de gesneuvelde flight officer Holme was ook dit jaar weer  aanwezig. We vinden het heel fijn en belangrijk dat we weer de kinderen van de Synergieschool bereid hebben kunnen vinden samen met hun onderwijzers aanwezig te zijn. Drie weken geleden zijn zij voorbereid op deze herdenking door John Vaessen, Mathieu Beeren en Hub Aendekerk.

Er waren diverse familieleden aanwezig van de gevallen verzetsstrijders en militairen.  Een special welkom was er voor onze vrienden van de RAFA Amsterdam/Limburg, The Royal British Legion van Rheindahlen and Holland Branch, the Royal Engineers Association, de Stichting Herdenkingsmonument Militairen en Stichting op Vleugels der Vrijheid.  Een groot aantal Wapenbroeders van verschillende Afdelingen in Limburg gaf acte de presence.  

Na een mooie rede van onze burgemeester kreeg onze cultuur-burgemeester het woord. Op indrukwekkende manier sprak zij haar dankbaarheid uit aan allen die waren gevallen. De tekst van Hatice wordt nog bijgevoegd. Na de toespraak van Hatice gaf Air Commodore Hugget een korte uitleg om welke Britse en Canadese gesneuvelde militairen het allemaal ging. Reverent Mitchell sprak een korte geestelijke gedachte uit waarna drie kinderen van de Synergieschool hun zelf gemaakte gedichten voor lazen. Zeer indrukwekkende teksten die bij menig toch wel kippenvel veroorzaakte. De gedichten van alle kinderen zijn onder in dit artikel opgenomen. Ook zijn de gedichten van alle kinderen (zeven in totaal) opgenomen in het programma boekje. Onder begeleiding van onze pipers en drummer werd vervolgens een rondgang gemaakt langs de 22 graven (negen Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede een dertiental Nederlandse Verzetsstrijders en militairen). De banierdrager van de Afdeling Roermond en Venlo alsmede die van de Royal Engineers Association Willich liepen met hun banier meteen achter de pipers. Wij hebben bij onze rondgang ook de vele andere slachtoffers, zowel kinderen alsook volwassenen in gedachten die a.g.v. bombardementen of gruweldaden om het leven zijn gekomen.  De kinderen van de Synergieschool hebben bij elk graf een klein bloemetje gelegd.

Bij de graven van de geallieerde bemanningsleden werd een korte ceremonie gehouden waarbij Jonathan Kay (zoon van Kenneth Holme) een Joods gebed uitsprak. Daarna werd de Last Post gespeeld, gevolgd door een minuut stilte. Verschillende aanwezigen legden vervolgens een krans of bloemstuk. De rondgang ging verder langs de andere graven die ons via het graf van Dhr. Wolters naar het Protestante gedeelte van het Oude Kerkhof bracht. Na een bezoek van een tweetal graven aldaar gingen we in processiegang terug naar het Katholieke gedeelte en kwamen uiteindelijk weer terug bij de grote kapel alwaar alle aanwezigen bedankt werden en uitgenodigd werden om naar Café Aad Remunj te gaan voor koffie met vlaai.

Tijdens het napraten werd Dennis Case verblijd door Air commodore Hugget met een stropdas waarop de inscriptie stond te lezen 60 jaar RAFA….. Graag wil ik alle vrijwilligers van onze Afdeling Roermond en Venlo, alsmede de uitbaters van Aad Remunj bedanken voor de werkzaamheden die zij verricht hebben om deze herdenking tot een indrukwekkend iets te maken. Ook de leden van de stichting het Oude kerkhof en onze medewerkers van de EHBO Roermond dank.

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Gedichten van leerlingen van de Synergieschool Poems students Synergieschool 2018

1

Mensen werden bedrogen,
Bedrogen door hun eigen ogen.
Maar niet iedereen gaf het op.
Die mensen staan voor mij op de top.
Ze hebben voor ons gevochten.
Gevochten door gevaarlijke tochten.
En dat ik hier nu mag staan…..
Te bedenken op wat voor vreselijke manier zij zijn vergaan.

Ik blijf respect voor deze mensen hebben,
Hoe ze het mij ook blijven vertellen.
Wij zeggen weleens: ‘Wat hebben wij toch afschuwelijke dagen’.
Maar dat is niets vergeleken met wat zij zagen.
Zij hebben gevochten voor deze vredige stad.
Zij liepen daarvoor een kronkelig,
angstig pad.
Zij hebben zich opgeofferd met hun eigen leven.
Dank jullie daarvoor.
Laten we deze mensen
rusten in Vrede.

                    Sara Yildiz

2

Voor alle mensen die zijn overleden.
Aan de vreselijke oorlog van 5 jaar.
Wij hebben aan hen,
ons leven te danken.
Wij kunnen nu leven in vrede.

We willen ze herdenken voor hun plechtige daad.
Hoe ze versloegen al het kwaad.
Degenen die de Joden hebben geholpen
en laten leven.
Zij hebben hun eigen leven gegeven.

Met iedereen hier te staan en hen,
met tranen in onze ogen,
te bedanken,
is een hele grote eer.
We willen hen zeggen,
hoe veel we van hen hielden.

                  Lena en Sophia

3

Het verhaal van Ruben Baer.
Ruben werd in het Laurentius ziekenhuis geboren,
midden in de oorlog,
en werd maar vier dagen oud.
Zijn moeder moest meteen na de geboorte van Ruben onderduiken.
Later vluchtte ze naar Amerika.
Het grafje had vele jaren geen naam.
Sinds 2017 staat de naam Ruben Baer op het grafje; vier dagen oud.
De leerlingen van de Synergieschool hebben het grafje geadopteerd.

            Tess

4

Mijn vader zit in het leger.
Mijn vader werkt voor de Koninklijke Luchtmacht.
Mijn vader werkt voor de vrede.
Mijn vader gaat vaker op uitzending.
Dat is spannend.
Dat is moeilijk voor mij,
maar ja….wat moet,
dat moet!

                    Yor-Ell

5

Vrede is……
Maar niet overal.
Soms denk ik
geen oorlog,
geen soldaten.
Je kan toch beter praten,
vrede is het bedrag
dat pas waarde heeft,
na een absurde oorlog.
Ik ga voor vrede in plaats van oorlog,
want wat bereik je ermee.
Ik heb geen idee,
ik pleit voor vrede voor iedereen.

                       Lisa

6

Ik vind oorlog niet leuk.
Daarom heb ik respect voor de mensen die de oorlog mee hebben gemaakt
en die nog leven.
Of de mensen die hebben gestreden
en zijn overleden.
Ik wil vrede,
en daar zelf aan mee werken,
door anderen te helpen en aardig te zijn.
Ik wil vrede.

                   Jazzaly

7

Oorlog en vrede,
Met zin of reden……
Laf of moed,
Slecht of goed…..

Is het moeilijk te kiezen?
Wat je allemaal kunt verliezen?
Hoe denk je dat de anderen zich voelen?
Soms zou je willen dat je de tijd terug kon spoelen.

Na lange tijd
Of korte tijd.
Komt aan elke oorlog een eind.
Maar de mensen die de oorlog hebben meegemaakt……..
Vergeten dat nooit!

Wij willen vrede!
Wij willen daar zelf aan mee werken!
Door zelf geen ruzie te maken
maar de ander proberen te begrijpen.
Door onze vooroordelen voor ons te houden.
Door te kiezen voor vrede!
Wij willen vrede.

                 Isa Amhadi

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Nieuws