Een veteraan vertelt, Luitenant-Generaal Hans van Griensven

24 Maart 2018 - uur

“It’s all about perception”. “We have the watches, they have the time”.

Op vrijdag 23 maart 2018 hebben wij in het Generaal Spoorpaviljoen met zo’n 50 toehoorders mogen luisteren naar Luitenant-Generaal Hans van Griensven, die zijn ervaringen met ons deelde over zijn uitzending naar Afghanistan als commandant van TFU in 2007. Onder de toehoorders waren diverse oud collega’s, die in die tijd de Slag om Shora hebben meegemaakt. Een jaar geleden hebben we mogen luisteren naar Rob Querido, destijds Battle Group Commander in Uruzgan die in details de Slag om Shora uit de doeken deed. Nu kregen we ook van het hogere niveau een inzicht in wat er toen gebeurde en welke beslissingen genomen moesten worden. Een zeer interessante uiteenzetting van een veteraan die momenteel de functie van Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht vervult. Militaire en politieke issues kwamen aan de orde. De aanwezigen waren geboeid door de manier waarop onze huidige IGK (niet alleen voor de Krijgsmacht maar ook voor de Veteranen en Reservisten) zijn belevenissen met ons deelde. Vele vragen volgden op het einde van zijn uiteenzetting. Hans hartelijk dank voor je open view.

Voorafgaand aan de voordracht werd Ron van Muijen (oud bestuurslid van de Afdeling Roermond) in het zonnetje gezet door de voorzitter van het NIM vanwege zijn grote inzet voor dit instituut in de afgelopen jaren. Hij ontving uit handen van de IGK de gouden medaille verbonden aan het NIM. Gefeliciteerd Wapenbroeder met dit “token of appreciation”.  Meer dan verdiend voor al je inspanningen.  

Naar de foto’s zijn deze keer wederom gemaakt door onze eigen “hof fotograaf” Pim Ermers: > 

Nieuws