Herdenking Oude Kerkhof Roermond

21 Maart 2018 - uur

“For your tomorrow, we gave our today.”

Op zondag 15 april 2018  zal de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo, samen met vertegenwoordigers van het Joint Force Command Brunssum, via de jaarlijkse herdenking stil staan bij de in de Tweede Wereldoorlog gevallen Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen omgekomen tijdens die oorlog, die in Roermond begraven zijn. De plechtigheid vindt plaats op het Oude Kerkhof, Weg langs het Kerkhof 1, 6040 DC Roermond. 

Na een aantal toespraken van genodigden waaronder onze burgemeester, en een aantal gedichten van kinderen van de Synergieschool, zullen we in processie langs een 22-tal graven wandelen, waarbij kort stil gestaan wordt bij elk van die graven en in het bijzonder de graven van de negen Royal Air Force en Royal Canadian Air Force vliegtuigbemanningsleden. 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom en worden uiterlijk om 13.45 uur verwacht bij de kapel op het Oude Kerkhof.   De herdenking begint om 14.00 uur.  Denk er aan om evt. een paraplu mee te nemen.  Indien u een krans of bloemstuk wilt leggen wordt u vriendelijk verzocht dit door te geven aan ons secretariaat voor 30 maart a.s.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (bvw.afd.roermond@gmail.combvw.afd.roermond@gmail.com) of kijken op onze website www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo

Nieuws