Herdenking bij Momument voor omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningleden Abdij Lilbosch te Pey (Echt)

24 September 2023 - 11:15 uur

De Stichting “Op Vleugels der Vrijheid” heeft de eer en het genoegen u hierbij van harte uit te nodigen voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zondag 24 september 2022 bij het Hoofdmonument voor de tijdens WO II in de Gemeente Echt-Susteren omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden. Dit monument bevindt zich nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6 te Echt (Pey).

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Verzamelen bij het Hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch voor de herdenking.
13.30 – ca. 14.30 uur: Herdenkingsceremonie bij het Hoofdmonument.

Tijdens de herdenking zullen toespraken worden gehouden, kransen/ bloemstukken worden gelegd en een moment stilte worden gehouden voor de in WO II omgekomen vliegtuigbemanningsleden.

Aansluitend worden alle deelnemers uitgenodigd om zich naar het open veld tegenover de Abdijwinkel te begeven voor het aanschouwen van twee overvliegende Harvards uit de historische verzameling van de Koninklijke Luchtmacht. Daarna bent u van harte uitgenodigd een kopje koffie en een stuk vlaai te nuttigen, dit jaar op de binnenplaats van de abdij.

Tenue

  1. Militairen: Het Dagelijks Tenue met model opgemaakte onderscheidingen. Geen handschoenen.
  2. Civiele genodigden: Tenue de ville.
  3. Ex-militairen: Het onder a. of b. gestelde. Leden van een (veteranen)vereniging, die in het bezit zijn van een veteranen-/ verenigingstenue, wordt verzocht in dit tenue met model opgemaakte onderscheidingen aan de herdenking deel te nemen.

Parkeren van voertuigen

Deze kunnen nabij het monument, waar de herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden, worden geparkeerd.

Kransen/ bloemstukken

Indien u een krans wenst te leggen kunt u dit op het antwoordformulier kenbaar maken.

Stoelen tijdens de herdenkingsbijeenkomst

Er is een beperkt aantal stoelen beschikbaar voor de personen die slecht ter been zijn en de genodigden.

Beantwoording van de uitnodiging

Wij verzoeken u vriendelijk het antwoordformulier zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 16 september per post of bij voorkeur via e-mail te willen (doen) retourneren aan ondergetekende (zie antwoordformulier).

Wij stellen het op prijs indien u uiterlijk 13.15 uur bij het monument aanwezig kunt zijn voor de herdenking.

Nadere informatie

Mocht u nadere informatie nodig hebben, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende (tel: 046 4493439, e-mail: angelheijn@gmail.com)

Wij hopen u op 24 september a.s. te mogen verwelkomen.

Namens de Stichting “Op Vleugels der Vrijheid”, met vriendelijke groet,