Een veteraan vertelt: NATO (deterrence,force generation en NRF) en de rol van JFCBS door Kol Marco Zeemeijer

02 Juni 2023 - 19:00 uur

Door een afmelding van de spreker kan de geplande lezing op 21 oktober a.s. helaas niet doorgaan.