Herdenking Oude Kerkhof Roermond

09 Oktober 2022 - 14:00 uur

Bij deze een vóóraankondiging van de op 9 oktober 2022 om 13:30 uur te houden jaarlijkse herdenking van de tijdens WO II gevallen Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden, alsmede de Nederlandse verzetsstrijders en militairen omgekomen tijdens die oorlog en die op genoemde begraafplaats hun laatste rustplaats hebben gevonden. 

Wij hebben goede hoop dat de beperkingen van Covid-19 dan niet meer van kracht zijn.

Graag de datum noteren in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt nog.