Excursie naar Maastricht-Aachen Airport door Afd. Roermond en Venlo

22 September 2023 - 13:00 uur
Op 22 september 2023 organiseert de Afdeling Roermond en Venlo een excursie naar Maastricht-Aachen Airport, waarbij wij te gast zijn bij de KMAR (Koninklijke Marechaussee).
Naast de leden van de Bond van wapenbroeders zijn ook alle belangstellende van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze leuke excursie.
 
Het programma van de excursie aan KMAR Maastricht-Aachen Airport :
  • 13:00u Ontvangst met koffie/thee en vlaai/cake
  • 13:20u – 14:20u Presentatie
  • 14:20u - 15:20u Rondleiding
  • 15:20u - 15:45u Nazit met fris
De kosten voor de deelname bedragen € 5,00 p.p.

Inschrijving: tot uiterlijk 7 september 2023 bij het secretariaat Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo, email bvw.afd.roermond@gmail.com onder vermelding van de naam van de deelnemers, het kenteken van de auto waarmee u reist en de afdeling Bond van Wapenbroeders.

Indien u vervoer nodig heeft geeft u dit dan aan bij uw inschrijving. Ook als u ruimte in uw auto overheeft om andere mee te nemen zodat we dit kunnen coördineren.

Het inschrijfgeld van € 5,00 p.p. dient uiterlijk 7 september a.s. op de rekening van onze afdeling gestort te zijn. Rekeningnummer NL 86 INGB 0007 7250 07 o.v.v. uw naam en excursie.
Parkeren en verzamelen: Vliegveldweg 52 Maastricht Airport.