RCT WZ-NL - Nieuws

Uitvaart met Bondseer van Wapenbroeder Theo Vervoort

16 augustus 2020
Uitvaart met Bondseer van Wapenbroeder Theo Vervoort

Op 15 augustus 2020 vond de plechtige uitvaartmis plaats in Hoensbroek in verband met het overlijden van Wapenbroeder Theo Vervoort. De uitvaart was met volledige Bondseer en werd op een voortreffelijke wijze uitgevoerd door het Exercitie Team van het RCT WZ-NL.  

Bij aanvang van de dienst gaf de zoon van Theo zijn bespiegelingen over zijn vader. Vicevoorzitter van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland, dhr Arie van der Lee ging in zijn toespraak in op de persoon van Theo. Hij zei onder meer : 
‘Theo was ook een man met een groot sociaal gevoel.  Bij ziekte of anderszins van één van zijn maten of diens echtgenote, nam Theo vaak een bloemetje mee om hem of haar op te beuren. De laatste decennia kennen wij hem onder meer als banierdrager. Zijn hart lag bij die Wapenbroeders, die hij waar nodig ondersteunde.

Als ik het hem nog kon vragen, weet ik dat hij zou zeggen: dat hoef je allemaal niet te vermelden, maar toch neem ik de vrijheid om u ook te vertellen dat zijn steun voor de Wapenbroeders, niet alleen bij woorden bleef, maar dat hij de eerdergenoemde afdelingen en de banierwachten in het bijzonder ook materieel steunde.  
Al deed hij dat dan prive’, het kwam vooral uit zijn hart. Bij dit alles bleef hij altijd een eenvoudig man.’


In het crematorium in Heerlen werd door dhr. Hans Kroes, Secretaris van het RCT WZ-NL gesproken. Hij zei onder meer: ‘Theo was een bijzonder enthousiast lid van de Bond van Wapenbroeders, van de Afdeling Mijnstreek en van de Afdeling Weert. Binnen de wereld van de Bond van Wapenbroeders voelde Theo zich als een vis in het water. Hij was een zeer betrokken en een ‘warm’ persoon, die als Wapenbroeder alom werd gewaardeerd. 

Theo was altijd en overal aanwezig bij diverse activiteiten in het zuiden van het land. Hij zag er niet tegenop om half Nederland door te rijden om als lid van het Exercitie Team van de Bond van Wapenbroeders bij een uitvaart de laatste eer te bewijzen aan een mede Wapenbroeder danwel om de Bond te vertegenwoordigen tijdens een ceremoniële bijeenkomst ergens in het land.’ 

Aan het eind van de ceremonie in het crematorium werden de baret en de Nederlandse vlag overhandigd aan de familie.
Vervolgens vond er nog een koffietafel plaats.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus: >

Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk