Indië-herdenking Amstelveen

28 Juli 2020 - uur

Jaarlijks organiseert de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië een herdenking bij het Indië-monument in het Broersepark in Amstelveen. Dit jaar, op 14 augustus 2020, staat de herdenking in het teken van 75 jaar Vrijheid. De Bondsbanierwacht van de Bond van Wapenbroeders draagt traditiegetrouw eervol bij aan deze herdenking. Ook zal de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Edwin Saiboo de aanwezigen toespreken.

Bijzondere maatregelen:

  • Vooraf aanmelden.
  • Bij de herdenking dit jaar is iedereen welkom, maar u dient zich wel vooraf aan te melden per e-mail:  of per telefoon 020 647 12 12 (met vermelding van uw adres en telefoonnummer).
  • Uw gegevens worden tot maximaal vier weken na de herdenking bewaard.
  • Op de dag van de herdenking zullen vanaf 18.00 uur bij de entree – op basis van de geldende RIVM richtlijnen – enkele gezondheidsvragen worden gesteld. Bij (lichte) gezondheidsklachten verzoeken wij u vriendelijk om thuis te blijven en daar de gevallenen en slachtoffers te gedenken.
  • U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk om 19.10 uur uw plaats in te nemen.

De stemmige muziek wordt verzorgd door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ onder leiding van kapitein L. Hoekstra.

Meer lezen: > 

Nieuws