Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie BvW, VOMI en VNNGM

17 Januari 2020 - uur

De gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie Bond van Wapenbroeders, VOMI en VNNGM 1945-1962 werd op 16 januari 2020 traditioneel weer gehouden op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Veel bestuursleden waren uit alle windstreken van het land gekomen om gezellig met elkaar weer bij te praten.

In zijn toespraak gaf de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Edwin Saiboo aan veel besturen te maken hebben met soortgelijke activiteiten en aangelegenheden. Het is goed om daar met elkaar over te spreken. Vervolgens memoreerde hij dat het voor de VOMI het laatste jaar is, dat zij als organisatie actief is. De landelijk overkoepelende organisatie van de VOMI wordt eind 2020 met een ‘knalfeest’ opgeheven.  Vervolgens stond dhr. Saiboo stil bij het afgelopen jaar, waarbij hij begon het houden van een minuut stilte voor de overleden leden. In 2019 speelde het programma ‘75 jaar vrijheid’, vooral in de zuidelijke provincies. Wat hij tot nu toe heeft gezien hebben veel organisaties op een degelijke wijze met een goed organisatievermogen een grote bijdrage geleverd aan lokale activiteiten. Hij vroeg hiervoor een applausje voor jezelf. De overige besturen, die nog te maken krijgen met ‘75 jaar vrijheid’, wenste hij veel succes met de organisatie van de activiteiten. Tevens keek hij alvast naar het jaar 2021 waarbij hij met de Bond van Wapenbroeders verder de brug wil slaan naar de jongere generaties. In 2024 bestaat de Bond van Wapenbroeders 100 jaar waarvoor binnenkort zal worden nagedacht over de eerste contouren van het ‘knalfeest’.

Onder het genot van een drankje en een bittergarnituur werd er nog lang nagepraat.

Naar de foto’s van dhr. Floris Berkhof: >

Nieuws