Leden exercitieteam RCT WZ-NL oefenen

14 November 2019 - uur

De leden van het exercitieteam treden op als Banierwacht tijdens ceremoniën waarbij de afdelings- of Bondsbanier wordt meegevoerd. De banierwachten demonstreren hun kunnen tijdens de jaarlijkse Dag der Banieren in de zo genoemde driemansformatie. Daarnaast kan ook worden opgetreden in de zevenmansformatie. Met de Bondsbanier wordt altijd opgetreden in de zevenmansformatie, terwijl de afdelingsbanieren altijd in driemansformatie optreden.

Naast het optreden in de banierwacht treden de exercitieteam leden op verzoek van nabestaanden ook op bij begrafenissen met Bondseer. Wanneer gekozen is voor een begrafenis/crematie met volledige Bondseer, wordt de kist gedekt door de Nederlandse vlag. Op de Nederlandse vlag mogen alleen (op een kussen) de onderscheidingen van de overledene en (eventueel) een sabel worden gelegd. Er kan ook worden gekozen voor een uitvaart met begeleiding van slippendragers (zonder de Nederlandse vlag; wel kunnen er dan bloemen op de kist gelegd worden) en de afdelingsbanier.

In dat geval treden vijf Wapenbroeders op als slippendrager. Hiermee wordt symbolisch aangegeven dat de ’missing man’ niet meer aanwezig kan zijn.
Het oefenen met de banier gebeurt met de stok van de banier en een stuk textiel.

Het oefenen voor een uitvaart gebeurt met een gekregen lijkkist en een zelf gemaakte burry. Daarbij wordt het in driehoekvorm vouwen van de Nederlandse vlag en het in- en uit de lijkwagen halen van de kist geoefend.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws