32e herdenking Nationaal Indië-Monument in Roermond

09 September 2019 - uur

Op 7 september 2019 vond voor de 32e maal de herdenking plaats voor de omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea bij het Nationaal Indië-Monument (NIM) in Roermond.

De heer Kneepens, voorzitter van de Stichting NIM, verwelkomde alle autoriteiten, gasten en deelnemers, waaronder ook veel Wapenbroeders en de baniergroep van de Bond. Kneepkens stond stil bij de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en het feit dat wij sindsdien 75 jaar in vrijheid leven. Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid zijn er tal van activiteiten gepland in Nederland. Ook stond hij uitvoerig stil bij de gebeurtenissen in de Nederlandse archipel tot 1962. Lange tijd is er in Nederland geen goed luisterend oor geweest voor alle gebeurtenissen, die veteranen daar hebben meegemaakt.

Aalmoezier Sanneke Brouwers hoort in haar praktijk veel ingrijpende verhalen, ook over het voormalig Nederlands-Indië. Zij maakt de vergelijking met een wajangpop, waarbij veel in de schemer plaatsvindt. De werkelijkheid voor eenieder krijgt hierdoor verschillende gezichten. Het is belangrijk dat wij elkaar met een open vizier tegemoet treden en open staan voor elkaars verhalen om met een open hart, elkaars leed te delen.

De Minister van Defensie, mevr. Bijleveld, citeerde Dick Büchel van Steenbergen die als krijgsgevangene door de Japanners van kamp naar kamp werd vervoerd. "De zon zal altijd schijnen, mam. Voor ons allemaal. Probeer je geen zorgen te maken. Blijf geloven dat alles goed zal komen. Blijf altijd hopen op betere tijden. Hoop. Verlies nooit de hoop. Beloof je dat?" In haar verdere betoog beschreef zij de martelgang van Büchel van Steenbergen in Azië, die heel lang duurde voordat hij naar huis mocht.

Volgens Bijleveld was er veel onbegrip over wat tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de jaren daarna in Nederlands-Indië gebeurde. "Zelfs nu, decennia later, zijn wij nog steeds bezig om de puzzelstukken bij elkaar te vegen. Eén ding is helder: deze geschiedenis is niet zwart-wit, ook al doen de beelden anders vermoeden. Het is een collectie persoonlijke verhalen. En ieder detail doet ertoe. Daarom moeten ze blijven worden verteld. Dat helpt ons om de context van toen te begrijpen. Het helpt ons om begrip te krijgen voor de wereld áchter de feiten en cijfers."

De Nationale Ombudsman, tevens Ombudsman voor de veteranen, dhr. Van Zutphen, begon zijn toespraak met de stelling: “In ons land gaat veel goed” en gaf daarna een inkijkje in zijn dagelijkse praktijk van 5 jaar. Volgens hem wordt er gesproken over erkenning en waardering van veteranen, maar hoe doen wij dat? In Nederland wordt veelal uitgegaan van een juridisch kader. In Canada kent met de zogenaamde Bill of Rights. Hierbij zijn 3 aspecten belangrijk, te weten: respect, dignity en fairness. Vooral aan het aspect fainess wordt een belangrijk accent toegekend bij de toepassing van deze wet. Hij brengt hierbij zijn eerste stelling in herinnering, maar het moet volgens hem beter.

Na de 1 minuut stilte en het Wilhelmus vlogen F-16’s over een missing man-formatie.

Vervolgens vond de declamatie plaats door Hans van Bergen en werden gedichten voorgelezen door kinderen van en een basisschool.

De kransleggingen vonden vervolgens plaats. Namens de Bond van Wapenbroeders legden de Algemeen Voorzitter, dhr. Edwin Saiboo en de Algemeen Secretaris, dhr. Klaas Orsel een krans.

Tijdens het defilé konden de aanwezigen weer genieten van de bloemenpracht, het fraaie monument in een mooie omgeving.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >
Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws