Aanmelding erecouloir Prinsjesdag 17-09-2019

25 Juni 2019 - uur

Het Veteranen Platform organiseert ook dit jaar het erecouloir tijdens Prinsjesdag in Den Haag, op 17 september 2019.

Aanmelding
Bent u veteraan, lid van de Bond van Wapenbroeders en wilt u ook deel uitmaken van het erecouloir tijdens komende Prinsjesdag? Dan kunt zich nu aanmelden.
Aanmeldingen is mogelijk tot 30 juli bij de secretaris van uw afdeling identiteitsgroep. Het secretariaat van de Bond van Wapenbroeders(bondvanwapenbroeders@gmail.com) moet de opgave uiterlijk 1 augustus 2019 hebben ontvangen. Opgave na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

Binnen het Veteranen Platform wordt gestreefd naar een evenredig deel van alle aangemelde veteranen. Dit kan er toe leiden dat niet alle aangemelde veteranen kunnen deelnemen. Het aantal deelnemers voor de Bond van Wapenbroeders is gesteld op 8.

De opgave dient te bevatten:

Naam,
Voorletters
Adres,
Postcode,
Woonplaats,
Mob. tlfnr,
Mailadres,
Veteranenpasnr.

Het document Tenue voor Veteranen Ere couloir kan bij uw secretaris worden opgevraagd.

Nieuws