Geslaagde Limburgse Veteranendag 2019 in Roermond

24 Juni 2019 - uur

Op 22 juni 2019 waren veel Wapenbroeders aanwezig tijdens de 15e Limburgse Veteranendag in Roermond. Vanaf het station Roermond reden ‘s-morgens pendelbusjes naar het unieke Nationale Herdenkingspark. Vanaf 09.30 uur werden de deelnemers en hun partners alsmede de genodigden ontvangen op het Nationaal Herdenkingspark in Roermond. Ceremoniemeester dhr. Ed Frieser informeerde de aanwezigen over het verloop van de ceremonie.

Na het intreden van de banier- en vlagdragers onder leiding van dhr. Henk Vogels arriveerden de Drager van een Militaire Dapperheidsonderscheiding en het civiel / militair cortège omstreeks 10.50 uur bij het Verbindend monument tussen het Nationaal Monument voor Vredesoperaties en het Indië-monument.

Alvorens aan zijn welkomstwoord te beginnen, las de voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag, lkol b.d. Edwin Jacobsz, zijn aanhankelijkheidsbericht aan Zijne Majesteit de Koning voor ter gelegenheid van het 3e lustrum van de Limburgse Veteranendagen het antwoord dat hij van de Adjudant Generaal van de Koning namens de Koning heeft ontvangen. In zijn welkomstwoord heette de voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag, lkol b.d. Edwin Jacobsz, alle aanwezigen van harte welkom. Hij was bijzonder verrast door de grote delegatie van het Allied Joint Force Command Brunssum. Een bijzonder woord van welkom richtte hij tot de eregasten: De Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg, dhr. Bovens, de drager Militaire Dapperheidsonderscheiding, dhr. Elgers, de vertegenwoordiger van de Inspecteur Generaal Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen en Reservisten, de burgemeester van Roermond, mw. Donders – de Leest en wethouders van de gemeente, de plaatsvervangend Commandant Allied Joint Force Command Brunssum, Lieutenant General Stuart Skeates (GB) en de Hulpbisschop van het Bisdom Roermond, Mgr. De Jong. Ook de burgemeester van de gemeente Leudal, dhr Verhoeven, met ca. 50 veteranen uit zijn gemeente alsmede de burgemeesters Cox en Straus van respectievelijk de gemeenten Sittard-Geleen en Maasgouw en de wethouder mevrouw Bruijsten van de gemeente Echt-Susteren werden welkom geheten. Dhr. Jacobsz memoreerde dat ook de vlaggen van een aantal Limburgse gemeenten deelnemen aan de herdenking en de parade gezamenlijk met de banieren van de Bond van Wapenbroeders en andere vlaggen.

Zijn herdenkingstoespraak begon de Commissaris van de Koning in de provincie Limburg, dhr. Bovens met de woorden: “Ik ben zo trots dat zij dit allemaal gedaan hebben en zij zo veel moeite hebben genomen om hierbij stil te staan”. Dat waren onlangs de woorden van een Britse WO II veteraan in Normandië. Hij refereerde aan het eerbetoon aan de helden van toen. Dhr. Bovens kan zich voorstellen dat hedendaagse veteranen zich niet kunnen herkennen in het verhaal van toen. Want voor de veteranen uit Normandië is het verhaal helemaal klaar; voor de huidige veteranen speelt de uitzending vaak nog steeds in het hoofd. Volgens hem is het goed dat deze weken er ook andere beelden over veteranen in de media komen, die een goede indruk geven van de activiteiten van de hedendaagse veteraan en de problemen die daarmee gepaard gaan. Dit zijn vaak verhalen waar de burger niets anders mee kan, dan alleen heel stil van te worden en respect te hebben voor de veteranen van nu.

De burgemeester van Roermond, mevr. Donders - de Leest, uitte tijdens haar toespraak haar gemeende grote waardering voor de inzet van veteranen, die vaak onder moeilijke omstandigheden hun taak moe(s)ten vervullen. De burgemeester was bij de 75-jarige herdenking in Normandië aanwezig. Zij wilde vooral voelen wat men destijds had meegemaakt. Zij begrijpt de omstandigheden van 75 jaar geleden en de moeilijke omstandigheden van de veteranen die toen hebben deelgenomen aan de strijd. Ingezet worden om de vrede te herstellen is het belangrijkste dat er volgens de burgemeester bestaat, alsmede het handhaven van de vrede. Van groot belang is het om de vrijheid door te geven aan de volgende generaties. Zij bedankt daarom de veteranen én ook hun families van harte voor hun inzet en de offers die zij hebben gebracht. Ook is zij trots dat de jeugdburgemeester Pepijn Afman (9 jaar) bij de herdenking aanwezig is. Pepijn las een gedicht van Gytha te Nijenhuis voor, getiteld ‘Het liefst willen we vergeten’.

Vervolgens sprak dhr. Akmal Sham op indrukwekkende wijze over de vraag waar hij vandaan komt. Hij zal dan antwoorden: ‘Ik kom van deze aarde’. Als iemand aan hem zal vragen: ‘wie ben jij?’ dan zal hij antwoorden dat hij ‘zich alleen en eenzaam voelt op deze aarde’. Hij geeft met eigen woorden aan dat hij respect heeft voor alle Nederlandse militairen die zich in het buitenland inzetten voor vrede en veiligheid. Vervolgens gaat hij in op de onduidelijkheden van zijn existentie in zijn nieuwe wereld. Hij wil een stem van de mensen zijn, die om hulp roepen.

De leerlingen van de Synergie school droegen een toepasselijk gedicht voor over de letters van het woord veteranen, waarbij zij respect toonden voor de inzet van veteranen. Zelfs in de Engelse taal werd door een van de leerlingen een toepasselijk gedicht voorgedragen.

Aansluitend volgde het dodenappel en 1 minuut stilte. Muzikaal werd de herdenking opgeluisterd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Kransen en bloemen werden onder meer gelegd door de Commissaris van de Koning, dhr Bovens, de vertegenwoordiger van de Regionaal Militair Commandant Zuid, lkol Goossens en zijn Regimentsadjudant adjudant Van de Voort, namens de Nederlandse Krijgsmacht en de burgemeester van Roermond, mevr. Donders – de Leest, namens de bevolking. Tevens legde plaatsvervangend Commandant Allied Joint Force Command Brunssum, Lieutenant General Stuart Skeates (GB), een krans namens het Allied Joint Force Command Brunssum. Ook werd een krans gelegd namens alle in Limburg woonachtige veteranen door lkol Vbdd b.d. E. Jacobsz (voorzitter Stichting Limburgse Veteranendag) en kap der Jagers b.d. J.L. Dekker (bestuurslid Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen Het Eldershoes)

Tot slot werd een overweging uitgesproken door aalmoezenier majoor Sanneke Brouwers. Dat de vrijheid volgens haar niet vanzelfsprekend is, zien wij elke dag op het nieuws. Militairen nemen hiervoor vaak in een ver land de verantwoordelijkheid en dat verdient respect. Zij memoreert het TV programma ‘Bo en de veteranen' waarbij getracht wordt om het respect voor veteranen naar boven te brengen. Zij vroeg de aandacht voor een bijzonder deel van het programma waarbij ‘je meer bent dan hetgeen je doet’. Je bent niet alleen maar veteraan. In het leven heeft men verschillende rollen zoals vader, werknemer, partner etc. Sommige veteranen hebben hier problemen mee.

Rond 13.00 uur vond de parade plaats in de binnenstad van Roermond met een aantal detachementen waaronder ook een detachement van de Bond van Wapenbroeders en een groot internationaal detachement van Allied Joint Force Command Brunssum. De parade bestond uit een lopend gedeelte en een rijdend deel, samengesteld uit historische militaire voertuigen en veteranenmotorrijders. De muzikale begeleiding van de parade lag in handen van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en het Klaroenkorps van de Schutterij Sint Joris te Wessem.  In de Neerstraat werd het defilé afgenomen door de Commissaris van de Koning, vergezeld van een aantal militaire en civiele autoriteiten.

In de middag was er nog een feestelijk samenzijn tevens reünie op het Munsterplein, Hier was een grote feesttent opgezet. Ook de aangrenzende horeca-instellingen werden bij het feest betrokken. Vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur was er gevarieerde levende muziek vanuit de muziekkiosk op het Munsterplein. Veel standjes, een trailer van Werving en Selectie Defensie, het moderne verkenningsvoertuig “Fennek”, de aan de parade deelgenomen historische militaire voertuigen en de motoren waren op het Munsterplein aanwezig. Ook was er het optreden van het Klaroenkorps van de Schutterij Sint Joris op het Munsterplein. Tot laat in de middag was het nog druk met Wapenbroeders op het Munsterplein.

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: >
Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >
Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >
Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws