Erelidmaatschap Bond van Wapenbroeders dhr. Edwin Jacobsz

21 Juni 2019 - uur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders op 20 juni 2019 is aan dhr. Edwin Jacobsz het Erelidmaatschap toegekend.

De Algemeen Voorzitter van de Bond, dhr. Edwin Saiboo memoreerde in zijn toespraak dat binnen de Bond er drie verschillende instrumenten zijn om de dankbaarheid en de waardering tot uitdrukking te brengen. Dit zijn de Bondsmedaille en het Kruis van Verdienste. Het Erelidmaatschap komt pas in beeld indien er sprake is van verdiensten van de ‘buitencategorie’, die raken aan het voortbestaan van de Bond, de structuur en de organisatie van de Bond en de maatschappelijke relevantie.

Het Erelidmaatschap werd Edwin Jacobsz onder meer toegekend vanwege:

  • het als voorzitter van de Afdeling Roermond destijds nieuw leven inblazen van de afdeling;
  • het na de opheffing van de gewesten oprichten van het samenwerkingsverband Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland en zijn optreden als voorzitter hiervan;
  • het mede oprichten van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten en zijn optreden als voorzitter hiervan;
  • het bij voortduring op de kaart zetten van de Bond van Wapenbroeders in het algemeen en de betrokken afdelingen / ISB in het bijzonder zijn optreden in diverse commissies en samenwerkingsverbanden zoals als voorzitter Commissie Tenue, Ceremonieel en Exercitie en Public Relations.

Naast bovenvermelde activiteiten voor de Bond van Wapenbroeders is dhr. Jacobsz onder meer:

  • voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag. Op 14 juni 2019 leverde hij zijn bijdrage aan de organisatie van een groots Anjerconcert in Roermond.
    Op 22 juni 2019 vond in Roermond voor de 15e maal onder zijn leiding de groot opgezette Limburgse Veteranendag plaats. 
  • bestuurslid Stichting Herdenking bevrijding Thorn.

Om deze redenen heeft het Bondsbestuur dhr. Edwin Jacobsz benoemd tot Erelid. Onder luid applaus nam hij een mooie oorkonde in ontvangst van de Algemeen Voorzitter Edwin Saiboo en het Erelid Bil Thomson. Ook voor zijn partner Suze was er een mooie bos bloemen. Onze hartelijke felicitaties aan Edwin Jacobsz.

Naar de foto’s van dhr. Floris Berkhof: >
Naar de foto’s van dhr. Hans Kroes: >

Nieuws