Vergadering Dagelijks Bestuur RCT WZ-NL

11 Januari 2019 - uur

Op maandagavond 7 januari 2019 kwam het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland  weer bij elkaar bij Reisbureau Mackus in Nederweert om de bestuursvergadering RCT WZ-NL op 26 januari a.s. voor te bereiden. Er was een redelijk uitgebreide agenda van drie pagina’s, die werd behandeld. Begonnen werd met de behandeling van het Jaarverslag RCT WZ-NL. In dit verslag staan onder meer de doelstellingen RCT WZ-NL alsmede de activiteiten die het samenwerkingsverband in het jaar 2015 heeft uitgevoerd. Dit jaarverslag kunt u al bekijken op onze website. Vervolgens werd stilgestaan bij het Jaarverslag Protocol en Exercitie.

Daarnaast is uitgebreid ingegaan op de reünies en de overige activiteiten, die door het Dagelijks Bestuur als ook door de afdelingen van het samenwerkingsverband in 2019 worden ontplooid. Wist u dat de Dag der Banieren op 10 mei 2019 zal plaatsvinden op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel? Het conceptprogramma voor de Dag der Banieren en meer informatie kunt op ook al bekijken op onze website.

Tevens werd er nog een groot aantal andere zaken besproken zoals financiële zaken (het verslag van de penningmeester 2018 en de begroting 2019), website-aangelegenheden, PR-aangelegenheden en Protocol- en Exercitieaangelegenheden. Tot slot werd ook nog het rooster van aftreden van het bestuur besproken. Rond 21.30 uur werd de vergadering beëindigd.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws