Geslaagde Limburgse Veteranendag

23 Juni 2018 - uur

Op 23 juni 2018 waren er veel Wapenbroeders aanwezig tijdens de 14e Limburgse Veteranendag 2018 in Roermond. Vanaf het station Roermond reden ‘s-morgens pendelbusjes naar het unieke Nationale Herdenkingspark.

Vanaf 09.30 uur was er koffie voor de genodigden, veteranen en overige deelnemers. Ceremoniemeester lkol b.d. Schimmel informeerde de deelnemers over het verloop van de ceremonie. Na het intreden van de banierdragers onder leiding van dhr. Henk Vogels arriveerden 2 Dragers van Militaire Dapperheidsonderscheidingen [kap b.d. Elgers (Bronzen Kruis) en kpl 1 Kloek (Kruis van Verdienste)] omstreeks 10.50 uur bij het Nationaal Monument voor Vredesoperaties. Het cortège, waaronder de Plaatsvervangend Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg  (dhr. Van den Akker), de burgemeester van Roermond (mw. Donders – de Leest), de vertegenwoordiger van Commandant Joint Force Command Brunssum [Major General (US Army) Alex] en de Senior NL Staff Officer bij Joint Force Command Brunssum (brigadegeneraal Bouman), arriveerde om 10.55 uur bij het monument. Namens de Inspecteur Generaal Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen was lkol Van Mastrigt aanwezig. Naast de burgemeester van Roermond nam ook de burgemeester van Leudal met om en nabij 50 veteranen uit zijn gemeente deel aan de herdenking. Vier wethouders van de Gemeente Roermond en één van de Gemeente Kerkrade woonden eveneens de herdenking bij.

Het welkomstwoord werd gesproken door de voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag, de lkol b.d. Edwin Jacobsz. Hij heette alle deelnemers van harte welkom. Tijdens zijn toespraak vertelde dhr. Van den Akker onder meer over zijn grootvader, die tijdens WOII opgroeide en zijn diensttijd vervulde in het voormalig Nederlands-Indië. De burgemeester van Roermond, mevr. Donders – de Leest, uitte tijdens haar toespraak haar gemeende waardering aan de veteranen, die vaak onder moeilijke omstandigheden hun taak moe(s)ten vervullen. Tevens sprak zij op een indringende wijze over de dienstvervulling van kpl b.d. Hanno in Afghanistan. Aansluitend werd aan hem het Draaginsigne Gewonden uitgereikt.

Kransen en bloemen werden onder meer gelegd door brigadegeneraal Bouman en luitenant-kolonel Goossens namens de Nederlandse Krijgsmacht en de burgemeester van Roermond, mevr. Donders – de Leest namens de bevolking. Tevens legde Major General Alex namens het Joint Force Command in Brunssum een krans. Drie basisschoolleerlingen van de Synergie school in Roermond hielden een voordracht en legden bloemen bij het monument.

Tot slot werd een overweging uitgesproken door aalmoezenier Liduina van den Broek. Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee omlijstte het geheel muzikaal.

Rond 13.00 uur vond het defilé plaats in de binnenstad van Roermond met een aantal detachementen waaronder ook een detachement van de Bond van Wapenbroeders. In de Neerstraat werd het defilé afgenomen.

In het Prinsenhof en ‘t Paradies werd het snel gezellig en druk. Veel gesprekken kwamen op gang en met veel oude bekenden werden weer de handen gedrukt. Een uitstekende rijstmaaltijd verhoogde de feestvreugde nog verder. Het bleef nog lang druk en gezellig in het centrum van Roermond.

Naar de video trailer van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: > 

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: > ​

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Naar de foto’s van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >


 

Nieuws