2e Bestuursvergadering RCT WZ-NL 2018

03 Juni 2018 - uur

Driemaal per jaar vergaderen de besturen van de samenwerkende afdelingen in een goede sfeer in Café Centraal in Nederweert. Op 2 juni 2018 vond de 2e bestuursvergadering in 2018 plaats. Het doel van deze vergadering is onder meer het coördineren van bepaalde activiteiten binnen het samenwerkingsverband en het elkaar stimuleren en informeren. De besturen van de afdelingen van het samenwerkingsverband overleggen over de activiteiten en maken met elkaar en het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland afspraken.

Tijdens de vergadering kwam een groot scala aan onderwerpen aan de orde, zoals het aantrekken van een extra PR-functionaris voor het samenwerkingsverband, de bestuurlijke situatie bij enkele afdelingen, de planning van de bepaalde activiteiten binnen het samenwerkingsverband in 2018, Public Relations en Protocol en Exercitie-aangelegenheden.

Twee uur later sloot de voorzitter Frans Maes de vruchtbare vergadering, waarna er nog gezellig werd nagepraat door een aantal deelnemers.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws