Jaarvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland

25 Januari 2018 - uur

Het was op zaterdagmiddag 20 januari 2018 was het al vroeg druk bij Café Centraal in Nederweert. Om 13.00 uur was de kascontrolecommissie bestaande uit de heren André Luijben en Theo Vervoort al bezig om de boeken van de 1e penningmeester, dhr. Atty van Eldik te controleren. Ook was de Bondsvertegenwoordiger, dhr. Ad Kroeseklaas al vroeg aanwezig om de bestuurs- tevens jaarvergadering bij van het Regionaal Coördinatie Team  Wapenbroeders Zuidelijk NL (RCT WZ-NL) bij te wonen.

Tijdens de vergadering kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Na de mededelingen van de voorzitter, dhr. Frans Maes en van de afdelingen werd begonnen met het Jaarverslag RCT WZ-NL. De volledige tekst kunt hier lezen. Ook het Jaarverslag van Protocol en Exercitie werd besproken. Na de behandeling van het vorige verslag en de openstaande actiepunten, werden de plannen voor de activiteiten in het jaar 2018 van het RCT WZ-NL en van de  samenwerkende afdelingen besproken. Het jaar 2018 belooft weer een bijzonder jaar te worden met diverse activiteiten. 

Een keer per jaar wordt er uitvoerig gesproken over de financiën. Helaas behoeft de financiële positie van het RCT WZ-NL nog de nodige aandacht. Het verwerven van extra inkomsten zoals met sponsoren e.d. blijft daarom dringend gewenst. Ook de PR-activiteiten van de samenwerkende afdelingen voor het jaar 2018 zijn aan de orde geweest. Ten aanzien van Protocol en Exercitie werden complimenten uitgedeeld aan de Banierdragers en de coördinator dhr. Jim Overklift, die zich telkens weer inzetten voor een perfecte uitvoering van de ceremoniële plechtigheden. De heer Atty van Eldik had zich herkiesbaar gesteld voor een functie in het bestuur. Onder luid applaus werd Atty herkozen.

Twee uur later werd de vergadering door de Voorzitter Frans Maes beëindigd onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng.

Na de vergadering werd door de bestuursleden nog gezellig bijgepraat.

Tijdens de vergadering heeft dhr. Wiel Mackus weer een aantal mooie foto's genomen, die u via onderstaande link kunt bekijken.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus >

Nieuws