Ospel - Nieuws

Pastoor Marcus Vankan ontvangt ereteken van de Bond van Wapenbroeders

Pastoor Marcus Vankan ontvangt ereteken van de Bond van Wapenbroeders

11 oktober 2017
Op zaterdag 16 september 2017 heeft pastoor Marcus Vankan het ereteken van de Bond van Wapenbroeders ontvangen uit handen van de Bondsvoorzitter Edwin Saiboo. Sinds drie jaar is aalmoezenier Vankan nauw verbonden aan de Bond van Wapenbroeders en in het bijzonder aan de Afdeling Ospel. Begin 2017 heeft de aalmoezenier d...

Dagtocht Wapenbroeders Afdeling Ospel

Dagtocht Wapenbroeders Afdeling Ospel

10 oktober 2017
Op vrijdag 29 september 2017 namen 13 leden van de Wapenbroeders, Afdeling Ospel deel aan een dagtocht naar het landgoed aan ’t Kruis en Stokershorst. Om 10.30 uur vertrokken wij, na een korte inleiding door Piet van Gog, vanuit minicamping “de Riet” met  een huifkar, niet zoals enkel dames dachten me...

Ereteken voor Indië-veteraan Ad Gelijns

Ereteken voor Indië-veteraan Ad Gelijns

30 augustus 2017
Op maandag 28 augustus 2017 heeft de heer Ad Geleijns uit Nederweert het ereteken voor Orde en Vrede ontvangen uit handen van voorzitter Arie van der Lee van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel. Dhr. Geleijns kreeg de versierselen opgespeld in het bijzijn van zijn vrouw Sybilla en het bestuur van de Afdeling Ospel. Me...

Herdenking in Henri-Chapelle en bezoek aan Malmedy

Herdenking in Henri-Chapelle en bezoek aan Malmedy

30 augustus 2017
Op zaterdag 19 augustus 2017 hebben de leden van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel en de Heemkundevereniging Nederweert weer een mooie reis gemaakt naar Henri Chapelle. Om hen die hun leven gaven voor de vrijheid van ons dorp werden de 12 Amerikaanse soldaten herdacht die in de tweede wereldoorlog gesneuveld waren in de ...

Geslaagde barbecue Afdeling Ospel

Geslaagde barbecue Afdeling Ospel

23 juni 2017
De weergoden waren ons goed gezind op zondag 18 juni 2017. Weer was de jaarlijkse barbecue van de Afdeling Ospel een groot succes. Enkele trouwe leden moesten helaas verstek laten gaan in verband met de schuttersfeesten. Ook onze voorzitter kon helaas niet aanwezig zijn wegens verblijf in het buitenland. Op de gezellige ...

Excursie Afdeling Ospel naar Archeologisch Park Xanten

Excursie Afdeling Ospel naar Archeologisch Park Xanten

16 juni 2017
In samenwerking met de Heemkundevereniging Nederweert heeft Afdeling Ospel een reis georganiseerd naar de Romeinse stad Xanten voor alle leden van de Heemkundevereniging en de leden van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel. Op 13 mei 2017 vertrok om 9 uur de bus naar Xanten. Na aankomst zijn wij gestart in...

Dodenherdenking Nederweert

Dodenherdenking Nederweert

09 mei 2017
GEEF VRIJHEID DOOR Op 4 mei 2017 om 18.30 uur was er een eucharistieviering in de St. Lambertuskerk. Mevrouw Maria van Nieuwenhoven verzorgde de lezingen waarbij de oorlogsslachtoffers herdacht werden. Na  afloop volgde de officiële herdenking bij het gemeentelijk monument op het Raadhuisplein. Bij het monument ston...

Afdeling Ospel bezoekt Smolenaers Constructie

Afdeling Ospel bezoekt Smolenaers Constructie

08 maart 2017
Op 15 februari 2017 bezochten de leden en donateurs van de Bond van Wapenboeders. Afdeling Ospel het prachtige constructiebedrijf van Bèr Smolenaers aan de Pannenweg te Nederweert. Bèr, ook een echte Wapenbroeder, heette allen van harte welkom in de kantine van het bedrijf. Aansluitend was er een lun...

Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

15 februari 2017
De voorzitter Arie van der Lee opent op vrijdag 10 februari 2017 de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij heet speciaal welkom de heer Ad Kroeseklaas, bestuurslid Bond van Wapenbroeders. De heer Kroeseklaas is nauw betrokken bij de Afdeling Ospel en hij memoreert de eerste ontmoeting tijdens ons bezoek a...


Copyright © 2022 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2022 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk