Remembrance Day Britse Militaire Begraafplaats Nederweert

17 November 2020 - uur

Op 14 november 2020 is onder auspiciën van het Bestuur van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel in nauwe samenwerking met de Gemeente Nederweert en de Stichting Adoptiegraven Nederweert, een korte, sobere maar respectvolle ceremonie gehouden. Dit jaar lag het in de bedoeling om ook de adoptanten van De Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetary uit te nodigen. Helaas gooide COVID roet in het eten. De Gemeente Nederweert schoot echter te hulp en nam de kosten voor haar rekening en zo kon via een video opname door Nederweert24 de herdenking toch worden uitgezonden op www.Nederweert 24.nl,waarvoor onze welgemeende dank. 

Burgemeester mevrouw Birgit Op de Laak legde namens het gemeentebestuur een krans en bloemen op het door haar geadopteerde graf. Dat deed ook kabinetschef de heer Giel Bruijnaers op zijn geadopteerd graf. Namens de Bond van Wapenbroeders legden voorzitter de heer Arie van der Lee en aalmoezenier Marcus Vankan bloemen. Ook legden zij bloemen op het graf van Henri Eric Harden VC en William Joseph Foster. Last but not least werd er een Poppy krans namens het Royal British Legion gelegd bij het Cross of Sacrifice door aalmoezenier Marcus vanKan en Peter William Schreuders, secretaris en tevens lid van het Royal British Legion Holland Branch.

De Exhortation en het gebed werden uitgesproken door aalmoezenier pastoor Marcus Vankan. Namens de Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetary legden mevrouw Silvia Sleven en haar zoon Gino namens alle adoptanten bloemen op de door hen geadopteerde graven Zij werden hierbij begeleidt door bestuurslid van de Stichting Adoptiegraven Wiel Mackus.Deze militaire begraafplaats maakt een belangrijk deel uit van Nederweert. De Nederweertenaren hebben zich altijd erg verbonden gevoeld met deze bijzondere plek in onze gemeente. Lag het kerkhof eerst tussen weidse akkers, nu wordt het als het ware ‘omarmd’ door bebouwing.                                                                                                         
Het was lange tijd niet mogelijk om graven te adopteren omdat de Commonwealth War Graves Commission officiële adoptie niet toestond. Gelukkig is die koers verlaten. 
Gelukkig is die koers verlaten. Van de 363 graven zijn er inmiddels 270 geadopteerd. Wil je ook een graf adopteren als persoon, school of bedrijf ga dan naar www.adoptiegravennederweert.nl en ga naar aanmelden!

De herdenking nog eens per video terugzien:Uitzending terugzien? www.nederweert24.nl, klik hier
Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws