Bijzondere BBQ bij Afdeling Ospel

16 Juli 2020 - uur

Het is inmiddels traditie geworden; de jaarlijkse barbecue van de afdeling Ospel in de prachtige carré-boerderij van Piet en Ida van Gog. Dit jaar was het wel een heel bijzondere BBQ omdat het weer de eerste keer was, dat de leden, donateurs en partners van de afdeling Ospel elkaar eindelijk weer konden ontmoeten na 3 maanden Corona-beperkingen. In de ruim bemeten binnenplaats werden de tafels vooraf zodanig geplaatst, dat eenieder op een gepaste afstand aan de BBQ kon deelnemen om daarmee de risico’s te beperken. De boodschap is en blijft 1 1/2 meter van elkaar!

Dat die risico’s er wel degelijk zijn is ons helaas inmiddels gebleken en onze voorzitter – Arie van der Lee- nam dan ook de gelegenheid te baat om 1 minuut stilte te houden uit respect voor de 3 Wapenbroeders die de afdeling in 2020 tot nu toe spijtig genoeg zijn ontvallen.

Door de voorzitter werden vervolgens diverse personen vanwege hun bijzondere verdiensten kort in het zonnetje gezet zoals ; Mia Gubbels de oud-secretaresse van de afdeling voor haar vele activiteiten ook richting Vfonds,  Maria Nieuwenhoven voor haar inzet aan de werkgroep die de voorbereidingen troffen voor het 40-jarig jubileum van de afdeling Ospel en de 75 -jarige herdenking. Voorzitter van deze werkgroep was overigens Ber Smolenaers die ook uitvoerig werd bedankt voor zijn uitmuntende inzet!  Ook werd ons bestuurslid jan Vossen en zijn vrouw door de voorzitter gefeliciteerd en ‘’bebloemd’’ met hun 50-jarig huwelijksjubileum d.d. 17 juli 2020.

Dit jaar waren er ook 2 heel bijzondere gasten van de partij : een baby-kangaroo die ook op de BBQ afkwam en Siegmund Zasada die als jarenlang lid de laatste maanden maar weinig mogelijkheden had om deel te nemen aan activiteiten vanwege zijn zorgplicht thuis. Het was goed, dat deze veteraan en Oud-Indiëganger er weer bij was . Hij is trouwens ook de schrijver van het boek Wie Zas matst...Militaire herinneringen van Noord-Celebes tot Weert.

Vanzelfsprekend werden ook de gastvrouw en de gastheer bedankt voor hun gastvrijheid en het beschikbaar stellen van hun prachtige locatie, de goedverzorgde BBQ  en was er ook een speciaal woord van dank voor Mees , onze noeste BBQ-griller! en de kleinzoon van Piet en Ida!  Kortom een bijzonder geslaagde BBQ waarbij veel leden acte de préséance gaven!

Naar de foto's van Afdeling Ospel: >

 

Nieuws