Afscheid Mia Gubbels - secretaris Afdeling Ospel

15 Februari 2020 - uur

MIA BEDANKT!
Mia Gubbels heeft op 14 februari 2020 afscheid genomen als secretaris van de Afdeling Ospel van de Bond van Wapenbroeders.

 • Mia zorgde voor alle administratie, voor de agenda’s en verslagen.
 • Mia beantwoordde alle mails en zorgde voor doorzending naar bestuur en leden
 • Mia hield alle data met activiteiten bij
 • Mia gaf extra aandacht aan de zieke en oudere leden
 • Kon iemand niet naar de bijeenkomst belde Mia met de vraag: Zal ik je komen ophalen?
 • Als er broodjes klaargemaakt moesten worden voor alle busreizigers naar de herdenking van Henri Chapelle zorgde Mia daar wel voor.
 • Mia belde iedere week wel een keer naar de voorzitter: “Zal ik voor de bloemen voor de jubilarissen zorgen?
 • Mia zorgde voor de prijzen van de loterij voor het kerstdiner
 • Bij de herdenking op het Engels kerkhof in Nederweert was Mia vroegtijdig aanwezig om alle kransen op te vangen
 • Mia was de centrale figuur in de werkgroep “40 jaar afdeling Ospel/75 jaar bevrijding Nederweert”
 • Mia was op alle 20 vergaderingen van de werkgroep aanwezig
 • Als er weer een nieuwe “Wapenbroeder” in de bus viel stonden daar altijd wel één of twee artikelen in, aangevuld met foto’s van Wiel Mackus, verzorgd door Mia
 • Diezelfde artikelen en verslagen publiceerde Mia ook in de regionale bladen en op internet
 • Bescheiden als Mia was vond ze dat tijdens haar afscheid daar niet teveel aandacht aan moest worden geschonken; immers, zij had “gewoon haar werk gedaan”.
 • Uit naam van alle veteranen en in het bijzonder van het bestuur van de afdeling Ospel:

MIA BEDANKT!
Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: > 

Nieuws