Kerstviering / Reünie 2019 Afdeling Ospel

16 December 2019 - uur

Op zaterdagavond 7 december 2019 heeft de Afdeling Ospel de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding en 40-jarig jubileum, afgesloten met een heerlijk kerstdiner.
Alle leden en donateurs met hun partner waren hiervoor uitgenodigd. Voorzitter Arie van der Lee heette allen van harte welkom. Ook speciaal welkom aan dhr. Frans Maas van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland en zijn echtgenote en Bondsbestuurslid en mevrouw Saskia Heezen en haar partner. Welkom aan het koor Mystic dat de avond muzikaal opluisterde met mooie kerstmuziek.

De voorzitter memoreerde nog eens de geweldige viering op 20 en 21 september 2019, waarbij diverse genodigden aanwezig waren zoals de burgmeester en wethouder, kabinetchef en raadsleden. Vanuit het Ministerie van Defensie was dhr. Hans van Griensven aanwezig en dhr. Ton van Loon. Ook het voltallige Bondsbestuur was bij de festiviteiten aanwezig. Zij hielden die morgen een bestuursvergadering in Nederweert.
Ook de jubileumcommissie werd nog eens bedankt voor het vele werk dat zij verzet heeft.

Na een inleidende speech nodigde hij alle aanwezigen uit voor het heerlijke kerstdiner. Voorafgaand aan het buffet sprak Pastoor Vankan een gebed uit, waarin hij opriep voor de vrede in de landen waar het oorlog is. Gebeden werd voor de mensen, die ons ontvallen zijn, m.n. de Wapenbroeders dhr. John Wagemans en dhr. Harrie Hermans.

Ook werden de jubilarissen van dit jaar gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Met name: Niek Hendix 15 jaar; Wiel Cuijpers 15 jaar; Jan van Gog 20 jaar; Wiel Mackus 20 jaar;
Henk Pennings 20 jaar; Jos Korsten 35 jaar. Zij kregen een draaginsigne, een certificaat en een bos bloemen van de Bond van Wapenbroeders. De jubilarissen die er niet bij konden zijn, krijgen hun certificaat en draaginsigne tijdens de jaarvergadering op 14 februari 2020.

Tijdens de gehele avond was er live muziek in kerstsfeer en konden de aanwezigen tijdens het diner genieten van de mooie kerstliederen. Ook de loterij ontbrak niet en vele prijzen werden verloot. Iedereen genoot van het heerlijke eten en de gezellige sfeer. Het was een zeer geslaagde avond.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws