Viering 75 jaar bevrijding en 40-jarig jubileum Afdeling Ospel

02 Oktober 2019 - uur

Bevrijding
De bevrijding van Nederweert vond plaats op 14 november 1944 en begon in de namiddag met een zware beschieting op Nederweert-Eind door de Britse artillerie, waarbij honderdduizenden granaten vielen op Nederweert-Eind en omgeving. Hierbij werden nagenoeg alle boerderijen en gebouwen zwaar beschadigd of totaal vernield. Onder de bevolking vielen veel doden en gewonden.

Vrijdag 20 september 2019 vond de feestelijke opening plaats van een foto- en film-presentatie in Haaze-Hoof. Burgemeester, mevrouw Ingrid op de Laak, verrichtte de eerste opening in haar nog korte ambtsperiode in Nederweert, door het lint door te knippen. Na de koffie met zelfgebakken wafels gingen de aanwezigen naar binnen.  Kinderen van de basisscholen vertelden verhalen van hun voorouders, opgenomen bij de oorlogs-monumenten in de gemeente Nederweert. Tevens ging de première in van de documentaire ‘Some Will Never Return’ over 75 jaar bevrijding. Deze kwam tot stand met steun vanuit de Wapenbroeders, het gemeentelijk Comité 75 jaar bevrijding en de provincie Limburg. Daarna was er nog een feestelijk samenzijn in Haaze-Hoof.

Zaterdag 21 september 2019 vond er een feestelijke herdenking van 75 jaar bevrijding, plaats in Openluchtmuseum Eynderhoof met onder meer een fly-by van historische vliegtuigen en optredens van doedelzakspelers, harmonie Pro Musica en koor Young Forever. 
Na de opening door voorzitter Arie van der Lee, vlogen de historische vliegtuigen  over Eynderhoof. De voorzitter heette de aanwezigen welkom en vooral de veteranen waarvoor deze dag is georganiseerd uit respect en waardering voor hun inzet tijdens de oorlog. Hij ging uitgebreid in op het 40-jarig bestaan van de wapenbroeders afdeling Ospel.

Na de opening was er een herdenkingsviering geleid door Pastoor Vankan Tijdens de  viering vertelden zeven  kinderen verhalen van hun voorouders. Zij ontstaken ieder een kaars bij de betreffende foto van de herdachte persoon. Het koor Young Forever luisterde de viering op. 
Na de viering sprak de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht, dhr. Van Griensven  de menigte toe waarbij hij aangaf dat hij gekozen had voor Eynderhoof en niet voor de Ginkelse Heide waar op dat moment de operatie Market Garden herdacht werd. Hij deelde zijn ervaringen over zijn diverse uitzendingen alsmede zijn rol als Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. Ook de toespraak van Luitenant-Generaal b.d. Ton van Loon was zeer indrukwekkend en vooral zijn ervaringen uit de oorlog in Afghanistan en het eerste Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. Hij ging uitgebreid in op de internationale betrekkingen op het gebied van defensie.

Na de pauze speelde harmonie Pro Musica, met als afsluiting samen met de Doedelzakspelers het prachtige stuk Highland Cathedral. Zeer emotioneel en indrukwekkend. De voorzitter van de Landelijke Bond Luitenant Kolonel, dhr. Edwin Saiboo, sprak tot slot een dankwoord uit aan het bestuur van de Wapenbroeders afdeling Ospel voor de perfecte organisatie. Hij decoreerde de voorzitter van de jubileumcommissie,​ dhr. Bèr Smolenaers met de Bondsmedaille.

De herdenking werd zeer druk bezocht. De wapenbroeders kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd weekend dankzij de steun van V-Fonds, Provincie, Gemeente en diverse sponsoren.

Unieke fietstocht
Op een aantal historische locaties in de gemeente komen informatieborden te staan voor een fietstocht van 40 kilometer. “Mensen kunnen de informatie lezen, maar ook met hun smartphone een QR-code scannen om naar de filmpjes op de website te gaan. Je beleeft daarmee als het ware ‘in het veld’ wat zich 75 jaar geleden ter plekke heeft afgespeeld”, aldus Nicholls en Niek Hendrix.

Website over bevrijding
Alles is terug te vinden op de website www.wapenbroedersospel.nl en de gemeentelijke website www.bevrijdingnederweert.nl.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers, deel 1: >
Naar de foto's van dhr. Pim Ermers, deel 2: >
Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws