Jaarvergadering Afdeling Ospel / dhr. Corstjens 25 jaar draaginsigne Wapenbroeders

20 Februari 2019 - uur

Groots 40-jarig jubileum; Zorgen over de toekomst.

Op vrijdag 8 februari 2019 vond de jaarvergadering van de Wapenbroeders, Afdeling Ospel plaats in de Dorpsherberg te Ospel. De voorzitter opende de vergadering gedenkt alle zieken en overleden van het afgelopen jaar. Hij verwelkomde ons nieuwe lid dhr. Thei Verstappen. Daarna staat hij stil bij het ontstaan van de vereniging en nu 40 jaar later de viering van het jubileum. 40 jaar geleden heeft dhr. Jacq. Brouwer de veteranen overgehaald zich te verenigen in de Bond van Wapenbroeders, de eerste afdeling in Limburg.

Dit betekent ook 40 jaar gedenken en herdenken. Dit zal op 20 en 21 september 2019 groots worden gevierd. Daarbij zullen de activiteiten van onze vereniging zo veel mogelijk onder de aandacht worden gebracht van de hele bevolking. Een speciaal hiervoor opgerichte jubileumcommissie is volop bezig met alle voorbereidingen. Hiertoe wordt bij de diverse instanties financiële ondersteuning  aangevraagd. De voorzitter deed daarbij een beroep op de gemeente Nederweert om hieraan flinke ondersteuning te verlenen naast een provinciale ondersteuning in het kader van 75 jaar bevrijding.

De voorzitter uitte ook zijn zorgen over de toekomst van de Afdeling Ospel. De leden worden steeds ouder en het wordt steeds moelijker om hiervoor zelfstandig activiteiten te organiseren. Binnen de Bond van Wapenbroeders zien wij elders in het land dat afdelingen fuseren ofwel geheel worden opgeheven. “Dit moet ons op zijn minst aan het denken zetten”, aldus Van der Lee.

Pastoor Marcus Vankan sprak later tijdens de vergadering,  een overweging uit ter nagedachtenis aan John Wagemans die op 15 januari 2019 plotseling is overleden. Op maandag 21 januari 2019 was een herdenking waarbij de banierwachten acte de presence gaven. Ook werd mevrouw Nettie Roost herdacht, de echtgenote van Sjaak Roost.

Terugblik activiteiten 2018
Naast het oefenen van de banierwachten en het schieten op de baan bij Wiel Mackus zijn er nog diverse activiteiten georganiseerd, o.a. diverse herdenkingen, bedrijfsbezoek, barbecue voor de leden, bezoek Henri Chapelle en Hundertwasserhaus in Valkenburg in samenwerking met de Heemkundevereniging. Het jaarverslag 2018 werd uitgereikt aan de leden en werddoor de secretaris Mia Gubbels voorgelezen. De diverse activiteiten van het afgelopen jaar kwamen hierin aan bod.

Het financiële verslag werd ter vergadering uitgereikt en door de penningmeester Piet van Gog toegelicht. Aan de vergadering werd de goedkeuring gevraagd de post uitgave jubileum en viering 75 jaar bevrijding hiervoor te besteden. De vergadering ging akkoord waarmee de begroting wordt vastgesteld. 
Rooster van aftreden: voorzitter Arie van der Lee en bestuurslid Jan Vossen zijn aftredend.  Beiden worden met algemene stemmen herkozen.

Huldiging jubilaris: dhr. Corstjens is 25 jaar lid en ontvangt het draaginsigne Bond van Wapenbroeders.

De beker voor de beste schutter tijdens de maandelijkse schietwedstrijden bij Wiel Mackus, werd wederom gewonnen door Jan Vossen. Maria van Nieuwenhoven en Mia Gubbels Zij werden wegens hun verdiensten in de bloemetjes gezet door voorzitter Arie van der Lee.

Na afloop van de vergadering liet Niek Hendrix een interessante film zien over de  Operatie Market Garden, het geallieerde offensief dat begon op 17 september 1944. Via luchtlandingen en een grondoffensief richting Arnhem wilden de Geallieerden het einde van de oorlog bespoedigen. De luchtlandingstroepen dienden drie essentiële bruggen over de Maas, de Waal en de Rijn te bevrijden. De laatste brug over de Rijn bij Arnhem bleek een brug te ver. Britse en vooral Poolse troepen vochten negen dagen, in plaats van de geplande twee, maar moesten uiteindelijk het onderspit delven. Een zeer boeiende documentaire.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws