Kerstviering Wapenbroeders Afdeling Ospel

14 December 2018 - uur

Zaterdagavond 8 december 2018 vierden de leden van de Wapenbroeders afdeling Ospel hun jaarlijkse kerstviering. Voorzitter Arie van de Lee opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan dhr. Hans Kroes, secretaris van het van het Regionaal Coördinatieteam Zuidelijk Nederland en Bondsbestuurslid en mevrouw Saskia Heezen. Ook welkom aan het koor Mystic dat de avond muzikaal opluisterde met mooie kerstmuziek. Na een inleidende speech nodigde hij allen uit voor het heerlijke kerstdiner. Voorafgaande aan het buffet sprak Pastoor Vankan een gebed uit, waarin hij opriep voor vrede in de landen waar het oorlog is.

Ook werden de jubilarissen van dit jaar gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Met name, de heren H. Ekers, 20 jaar lid, mevr. A. Seuten 15 jaar lid,  dhr. J. Thijsen, 10 jaar lid, dhr. J. Vossen  20 jaar lid en dhr. H. Smolenaers, 20 jaar lid. Zij kregen een bos bloemen, een certificaat en een speldje van de Bond van Wapenbroeders. De jubilarissen die er niet bij konden zijn krijgen hun certificaat en speld tijdens de jaarvergadering op 8 februari 2019.

Dhr. Ber Smolenaers, voorzitter van de jubileumcommissie, gaf een toelichting op het komende jubileum in 2019. De viering van het 40-jarig bestaan van de Afdeling Ospel op 20 en 21 september 2019. Dit wordt groots opgezet met de inzet van de Limburgse Jagers, oude legervoertuigen en een fly-past door twee vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Tevens wordt er een fototentoonstelling gehouden, met name voor de jeugd die dan ook foto’s uit hun familiearchief uit de Tweede Wereldoorlog kunnen aanleveren.

Tijdens de gehele avond was er live muziek in kerstsfeer en konden de aanwezigen genieten van de mooie kerstliederen. Ook de loterij ontbrak niet en vele prijzen werden verloot. Iedereen genoot van het heerlijke eten en de gezellige sfeer. Het was een zeer geslaagde avond.

Naar de foto’s van mevr. Gubbels: >

Nieuws