Presentatie Maj. Werner van Rooij over EOD-werkzaamheden en uitzendingen bij Afd. Midden-Brabant

11 November 2023 - uur

Op donderdagavond 9 november 2023 gaf Majoor Werner van Rooij een presentatie over zijn 9 uitzendingen die hij als lid van de Explosieven Opruiming Dienst Defensie (EODD) gehad. Indien je deelneemt aan veel missies dan kun je veel vertellen. Dat was bij de presentatie van Van Rooij zeker het geval. Ademloos luisterde het publiek naar zijn verhaal, dat gelardeerd was met heel veel afbeeldingen. Iedere missie heeft zijn eigen verhaal. Omstandigheden, gevaarlijke situaties e.d. zijn in ieder land anders.

Werner van Rooij begon zijn loopbaan in 1980 bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1987 werd hij opgeleid tot lid Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en werkte hij als ruimer en instructeur binnen de EOD-school. In 2000 werd Van Rooij hoofd van de EOD-school. Bij de EODD vervult Werner momenteel de functie van Hoofd Bureau Projecten en Innovatie. Aan het slot van zijn  presentatie vertelde hij over de ontwikkelingen en de innovaties bij het ruimen van explosieven, waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van de inzet van moderne robots en drones.

Ongeveer 2300 meldingen komen per jaar in Nederland bij de EOD binnen. Meestal zijn het restanten uit WO II, die door de politie worden gemeld. Tegenwoordig zijn er veel IED’s (geïmproviseerde explosieven), waar criminelen gebruik van maken en waarbij de hulp van de EOD wordt ingeroepen om deze te ruimen. Voor dit proces is de burgemeester verantwoordelijk. Soms moet er ook sporenonderzoek plaatsvinden bij een misdrijf voor de Officier van Justitie. In Nederland is het ruimen van explosieven alleen voorbehouden aan de EOD.  Dat betekent dat er veel expertise aanwezig is ingeval van uitzending. Ook toonde hij op de afbeeldingen de verschillende pakken e.d. die gedragen moeten worden en de attributen die gebruikt worden bij het ruimen van explosieven.

Uitgebreid aandacht met afbeeldingen besteedde Van Rooij aan zijn 9 verschillende missies. De lokale omstandigheden werden door hem uitgebreid belicht alsmede in sommige gevallen de contacten met de lokale bevolking. Regelmatig onder lastige omstandigheden, zoals in Afghanistan heeft hij werkzaamheden moeten verrichten. Tijdens de uitzendingen vormde de judosport een belangrijke afleiding voor hem.

Werner van Rooij werd door de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant Jan Schrijver van harte bedankt voor zijn uitgebreide en inspirerende verhaal en wenste hem nog succes gedurende het laatste jaar van zijn actieve dienstperiode.

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes:> 

Nieuws