Geslaagde excursie naar REASeuro in Riel door Afd. Midden-Brabant

22 Juni 2023 - uur

De leden en de donateurs met partners van de Afd. Midden-Brabant waren tijdens de ALV in februari jl. door ons lid Ad van Riel uitgenodigd om het 25-jarig jubileum van zijn bedrijf REASeuro in Riel mee te vieren, waarvan hij oprichter en directeur is. En daar waren wij dan op 21 juni 2023 met maar liefst …. 39 deelnemers.

Na een hartelijk welkom door Ad van Riel begon hij met ons uit te leggen waar de aanwezigen alle mogelijke consumpties e.d. konden vinden. REASeuro staat voor Riel (zijn achternaam), Explosieven, Advies en Service (dienstverlening) in Europa. Het bedrijf heeft zich in de loop van 25 jaar ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf, dat wereldwijd werkzaamheden verricht om explosieven op te sporen en op te ruimen. Hiervoor hebben zij zelf veel nieuwe werktuigen ontwikkeld, zo ook een apparaat om tot ca. 15 meter diepte opsporingen te doen, zonder dat het bodemleven wordt verstoord. Naast alle gemeentes in Nederland heeft REASeuro ook veel andere grote bedrijven in de wereld als klant. Het product is het leveren van veiligheid.

Bij de werkzaamheden vindt er eerst een historisch vooronderzoek plaats, daarna een projectgebonden risicoanalyse, vervolgens het opstellen van het projectplan. Indien partijen akkoord zijn, vindt de uitvoering van het opsporingsonderzoek plaats en tot slot het proces-verbaal van oplevering, waarbij het terrein veilig wordt verklaard. Vervolgens ging Ad van Riel in op allerlei projecten, die door REASeuro zijn of zullen worden uitgevoerd. Onlangs heeft hij nog een groot contract afgesloten met het Ministerie van Defensie voor de ontmanteling van explosieven.

Vervolgens kregen de deelnemers in groepen een rondleiding door 4 ruim geoutilleerde modellenzalen van materiaal uit de eerste wereldoorlog, de tweede wereldoorlog, geïmproviseerde explosieven en van moderne explosieven. Het oudste attribuut is een verschoten stenen bombaredekogel uit het jaar 1405, die is gebruikt bij kasteel Hagestein.

Na een gezellig samenzijn, kon door de deelnemers flink worden bijgepraat, volgde er een uitgebreide en uitstekende verzorgde BBQ, die alle deelnemers zich goed lieten smaken.

Rond 19.00 uur bedankte de voorzitter Jan Schrijver de gastheer Ad van Riel uitvoerig voor de ontvangst, de rondleiding en de geweldig verzorgde BBQ-maaltijd.

Hierna nam Jan Schrijver gebruik van de gelegenheid om ons lid Wil Couwenberg te verrassen met de uitreiking van het Draaginsigne van 40-jaar Langdurig Lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders. Eerder op de dag had hij zich nog afgevraagd hoe lang hij lid was van de Bond.

Tot slot werd er nog nagepraat en gingen aansluitend de deelnemers zeer tevreden huiswaarts.

Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes: >

 

Nieuws