Ereteken Orde & Vrede postuum uitgereikt aan mevr. Ineke Martherus-Hermans door voorzitter Afd. Midden-Brabant

24 Mei 2023 - uur

Op 23 mei 2023 vond in het VOC Hart van Brabant in Tilburg een bijzondere ceremonie plaats. Door de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant, Jan Schrijver werd aan Ineke Martherus-Hermans het Ereteken Orde & Vrede met certificaat en het Demobilisatie Insigne uitgereikt, hetgeen onlangs postuum is toegekend aan haar vader Jan Hermans.

De toespraak van Jan Schrijver wordt hieronder weergegeven. Wapenbroeder Hans Kroes droeg het gedicht ‘De Indië-veteraan” voor. Initiator van de toekenning van het Ereteken Orde & Vrede en het insigne, Humphrey Martherus, ging dieper in op de achtergrond van Jan Hermans. Hij belichtte met een aantal voorbeelden zijn opruimde en sociale karakter alsmede dat hij altijd voor iedereen klaar stond. Ook kleinzoon Remy Martherus sprak vol lof over zijn opa. Het bestuur van het VOC Hart van Brabant overhandigde tot slot een bos bloemen aan Ineke Martherus.

Na de afsluiting van de ceremonie door Jan Schrijver, waarbij volgens hem iets is rechtgezet, werd nog uitgebreid met elkaar gesproken.

Naar de foto’s van dhr. Humphrey Martherus:> 


Toespraak door Jan Schrijver

Beste familieleden van Jan Hermans,

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse regering regelmatig Nederlandse militairen uitgezonden naar gebieden over de gehele wereld, waar het begrip ‘vrijheid’ niet of nauwelijks aanwezig was.
De eerste grote missie was de inzet van militairen in voormalig Nederlands-Indië.
Het merendeel van deze militairen was dienstplichtig.

Eén van hen was Jan Hermans uit Tilburg.
Op 1 maart 1945, Tilburg was al bevrijd, maar het grootste deel van Nederland was nog door de nazi’s bezet, meldt Jan Hermans zich aan bij de Mariniersbrigade. Elf dagen later vertrekt hij via Oostende in België naar Schotland om zijn eerste marinier skills te leren. In Camp Le Jeune, in de plaats Jacksonville in de staat North Carolina in de Verenigde Staten, krijgt hij zijn vervolgopleiding. Op 11 december 1945 vertrekt vanaf USA Camp Lejeune het troepentransportschip ‘Bloemfontein’ met aan boord o.a. Jan Hermans. Ruim een maand later meren zij aan in Malakka, in afwachting van hun definitieve inzet in Nederlands-Indië.

Op 6 maart 1946 vertrekt Jan met het troepentransportschip ‘Nieuw Holland’ naar Soerabaja op Oost-Java, van waaruit de mariniersbrigade wordt ingezet. Het actiegebied in Nederlands-Indië van het bataljon van Jan Hermans is hoofdzakelijk Oost-Java. Tot december 1947 zijn de actiegebieden van de Mariniersbrigade op Oost-Java: Soerabaja, Gedangan, Modjokerto en Waroe.

Eind december 1947 gaat Jan Hermans weer terug naar Nederland. Op 1 maart 1948 is de demobilisatie voor Jan Hermans met Eervol Ontslag als Marinier der 1ste Klasse.

Net als vele andere militairen had Jan zich langdurig ingezet voor ‘Orde en Vrede’. Net als vele andere Indiëgangers ging Jan direct weer aan het werk en het leven in Nederland ging gewoon weer door.
Net als vele andere Indiëgangers sprak Jan eigenlijk nooit over zijn periode in Nederlands-Indië. Net als alle Indiëgangers verdiende Jan Hermans respect en erkenning.

Daarom is het bijzonder mooi dat aan Jan Hermans, voor zijn inzet in Nederlands-Indië, op 17 april 2023 door Defensie/afdeling Decoraties, postuum de heruitgave van het Ereteken Orde en Vrede met de gesp 1947 en bijbehorende Certificaat en het Demobilisatie Insigne is toegekend.

Het is voor mij een grote eer dat ik vandaag het Ereteken Orde en Vrede met de gesp 1947 en het bijbehorende Certificaat en het Demobilisatie Insigne, onderscheidingen die Jan Hermans zeker heeft verdiend, mag uitreiken aan zijn dochter, Ineke Martherus-Hermans.

Slotwoord.
Vandaag hebben wij iets rechtgezet.
Vandaag hebben wij Jan Hermans het respect en de erkenning gegeven, die hij als marinier in Nederlands-Indië heeft verdiend.
Ook al is hij hier lijfelijk niet meer aanwezig, hij was zeker in jullie gedachten en in jullie harten aanwezig.
Ook zo vele jaren later zal hij trots met ons mee hebben gekeken.
Jullie mogen trots zijn op jullie vader, schoonvader, opa en oom,
Marinier der Eerste Klasse: Jan Hermans

 
 
 
 
 
  •  
Nieuws