Koninklijke onderscheiding voor Peter de Vet, bestuurslid Afd. Midden-Brabant

26 April 2023 - uur

In de Raadszaal van het Stadhuis van Tilburg ontving Wapenbroeder Peter de Vet een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Theo Weterings. Peter werd gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Peter de Vet was tot 2016 ruim 30 jaar reservist binnen het Ministerie van Defensie. In de periode 2006- 2016 was hij Officier Veiligheidsregio/Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA). In deze functie heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het continu inzetbaar zijn van het Defensieteam in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Gedurende 20 jaar had de heer De Vet bovendien een bestuursfunctie bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren (KVNRO) afdeling Midden- en West-Brabant. Hij heeft als activiteitencommissaris een belangrijke bijdrage geleverd aan de jaarlijkse verenigingsactiviteiten van de KVNRO in het algemeen en de afdeling Midden- en West-Brabant in het bijzonder.

Daarnaast heeft Peter de Vet zich van 1998 tot 2019 ingezet voor de amateurvoetbalclub OVC ’26 en diens voorganger Ons Vios en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusie tussen Ons Vios en SC Olympus in 2016. Na de fusie was hij drie jaar bestuurslid van OVC ’26 waarvan de laatste twee jaar voorzitter.

Vanaf 1998 is Peter de Vet actief betrokken bij het Nederlands-Indiëmonument Tilburg, waarmee de inwoners van Tilburg worden herdacht, die tijdens de ontwapening van Nederlands-Oost-Indië zijn omgekomen. De heer De Vet was nauw betrokken bij de totstandkoming van het monument en de jaarlijkse herdenking. In 2012 werd hij voorzitter van de ‘Stichting Vrienden van het Indië Monument’. Vanuit die functie had hij zitting in de werkgroep ‘Toekomst van het herdenken’ en was hij in 2015 betrokken bij de totstandkoming van het Vrijheidspark in Tilburg. Ook is hij lid van het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei in Tilburg. Op 4 mei verzorgt hij jaarlijks het dodenappèl tijdens de dodenherdenking in Tilburg.

Peter de Vet is sinds 2015 lid van de Bond van Wapenbroeders en vervult vanaf februari 2023 een bestuursfunctie bij de Afdeling Midden-Brabant.

Met zijn decoratie worden Peter en zijn echtgenote Mieke van harte gefeliciteerd.

Foto: Mevr. Marieken Horvers

Nieuws