Presentatie over ‘Ondersteuning aan veteranen’ bij Afd. Midden-Brabant

27 Oktober 2022 - uur

In het VOC Hart van Brabant, Matterhornstraat 1 in Tilburg zal Hans Kroes op donderdagavond 10 november a.s. om 19.30 uur een presentatie houden over het thema ‘Ondersteuning aan veteranen’.
Hij staat onder meer stil bij:

  • wie is veteraan,
  • de bijzondere omstandigheden waarmee de veteraan tijdens de uitzending geconfronteerd kan worden,
  • welke gevolgen dat kan hebben voor de veteraan en/of zijn of haar omgeving,
  • vormen ondersteuning aan de veteraan. Hierbij wordt vooral stilgestaan bij het netwerk voor laagdrempelige kameraadschappelijke steun.
  • vroeg-signaleren van een zorgwekkende situatie (bij veteranen). Deze methodiek kan ook in andere situaties worden gehanteerd.

Hans Kroes is Regiocoördinator Nuldelijnsondersteuning bij het Nederlands Veteraneninstituut. Vooral vanwege het laatste onderdeel van vroeg signaleren van zijn presentatie kan de informatie ook van belang zijn voor de niet-veteranen. Zorgpersoneel en andere hulpverleners kunnen tijdens hun werk worden geconfronteerd met militairen (veteranen) of andere personen zoals: politiemensen, brandweerlieden en machinisten, die een trauma hebben opgelopen. Tijdens de presentatie van Hans Kroes wordt o.a. ingegaan op het signaleren en bieden van eerste hulp.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn.

Nieuws