Afdeling Midden-Brabant herdenkt gesneuvelde militairen in Tilburg.

06 Mei 2022 - uur

Onder een stralend zonnehemel werd op het Ereveld aan de Gilzerbaan in Tilburg op woensdagmiddag 4 mei jl. een plechtige herdenking gehouden. Op dit Ereveld liggen 76 geallieerde militairen uit 6 verschillende landen begraven. Zij zijn bijna allemaal met hun vliegtuig neergestort in de omgeving van Tilburg. De Afdeling Midden-Brabant organiseert al meer dan 50 jaar op dit Ereveld een herdenking.

In aanwezigheid van de burgemeester van Tilburg, de heer Theo Weterings en de ambassadeur van de Tsjechische Republiek, mevrouw Katerina Sequensova en vele gasten en belangstellenden werd een eerbetoon gebracht aan deze gesneuvelde geallieerde militairen. Zowel de burgemeester als de Tsjechische ambassadeur refereerden aan de huidige oorlog in Oekraïne, om aan te geven dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat wij deze vrijheid moeten koesteren. Ieder jaar worden enkele militairen nader belicht door het verhaal te vertellen over hun noodlottige laatste uren. Dit jaar vertelde Hans Kroes, de secretaris van de Afdeling Midden-Brabant het verhaal van de drie Tsjechische militairen. Na het spelen van het Tsjechische volkslied hield aalmoezenier Sanneke Brouwers een overweging.

De ‘Last Post’ en 1 minuut stilte werd gevolgd door het leggen van bloemen bij het monument op het Ereveld. Enkele leerlingen van BS De Borne, een school in de nabijheid van het Ereveld, droegen een zelfgemaakt gedicht over hun beleving van ‘vrijheid’ voor. Enkele weken voor de herdenking kregen zij van de wapenbroeders een les over ‘oorlog, vrijheid en de bevrijding van Tilburg’. De plechtigheid werd afgesloten met het lied: ‘We’ll meet again’ (gezongen door Marij van Belkom), het Wilhelmus en een defilé langs de graven. Na afloop werd met een kopje koffie of thee nog even nabesproken over deze mooie herdenking.

Coverfoto: Soeq.nl

Naar de video van dhr. Hans van Kleinenbreugel: >

Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleinenbreugel: >

Naar de foto's van Soeq.nl Tilburg: >

Nieuws