Jan Maijen, Ridder met zwaarden in de Orde van Oranje Nassau Afd. Midden-Brabant

26 April 2022 - uur

Op donderdagmorgen, 26 april 2022, werd Jan Maijen in zijn huiskamer te ’s Gravenmoer verrast door burgemeester Marina Starmans-Gelijns van de gemeente Dongen. Een geëmotioneerde Jan Maijen luisterde naar de opsomming van zijn verdiensten voor de gemeenschap. De burgemeester vertelde dat Jan Maijen naast zijn werk bij de gemeente Tilburg al meer dan 40 jaar als reservist werkt als Officier Nationale Taken en Regionaal Militair Beleidsadviseur bij de Nationale Operaties van de 13e lichte Brigade in Oirschot. In deze functie leverde Jan een grote bijdrage aan het continue inzetbaar zijn van het team Nationale Operaties.

Sinds 2015 is Jan Maijen de Commandant van de vaandel-/banierwacht van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant. Als Commandant instrueert en commandeert hij de vaandel-/banierwacht tijdens herdenkingen in Tilburg en Goirle.

Jan Maijen is penningmeester en secretaris van het Indiëmonument Tilburg. Vanuit deze betrokkenheid heeft hij deelgenomen aan de werkgroep ‘visie op herdenken en vieren’ en de totstandkoming van de gezamenlijke herdenking op 4 mei in het Vrijheidspark in Tilburg. Bij deze herdenking voert hij ook het commando van de erewacht.

In de afgelopen jaren is Jan Maijen actief geweest voor verschillende sportverenigingen, is hij bloed- en plasmadonor bij de bloedbank Sanquin, is hij penningmeester bij de fietsenstalling Tilburg, had hij diverse bestuursfuncties binnen de Koninklijke Vereniging van Reserve officieren: schietcommissaris van de afdeling Noord-Brabant West, vicevoorzitter afdeling Brabant, lid van het algemeen bestuur en de adviesraad en detachementscommandant bij de Vierdaagse van Nijmegen ten behoeve van de Nederlandse Federatie Krijgsmacht.

Jan Maijen staat altijd voor iedereen klaar. Familie, buren en vrienden doen nooit tevergeefs een beroep op Jan. Hij is een echt mensen mens met een enorm groot hart.

Voor al deze verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om Jan Maijen te benoemen tot Ridder met zwaarden in de Orde van Oranje Nassau.

Jan, van harte gefeliciteerd, met deze mooie en bijzondere onderscheiding.

Nieuws